Vi har skaffat pantrör till gården

Inlagt av Ursula

Många tar glädjande nog tillfället i akt att ha fester, middagar mm på gården. Det är hur trevligt som helst och en av alla meningar med gården. Det städas också undan bra efter festerna, men vad vi märkt är att en hel del även slänger pantflaskor i papperskorgarna. Därför har vi satt ut fyra pantrör där man kan peta in sina pantburkar och -flaskor som. Då kan någon annan panta om man inte själv orkar nämligen, och miljön blir glad. Dessutom kanske någon ung som samlar pengar till något blir ännu gladare. Win-Win, alltså.

Ringen byter våra mindre gatuentréer

Inlagt av Ursula

Nu har vi fått datum för utbyte av gatuportarna i 98, 111 och 121. Dagen för portbytet kommer den entrén att vara helt avstängd så vi vill härmed uppmana boende att använda någon av de andra ingångarna den dagen. AMF kommer att spärra av med kravallstaket utanför och avspärrningsband på insidan. Huvudentrén är öppen hela tiden även om den också byggs om. Aktuella dagar då de mindre gatuentréerna byggs om:
11/6 Ringvägen 111
12/6 Götgatan 98
13/6 Ringvägen 121

Stämman avlöpte fint

Inlagt av Ursula

Nu har föreningen haft sin årliga stämma. I ett soligt och varmt sommarstockholm behandlades årsredovisningen, val, motioner och propositioner. Det var 84 medlemmar som röstade.

Alla beslut gick i enlighet med styrelsens förslag. Valen gick i enlighet med valberedningens förslag. Valda för nästa verksamhetsår av stämman, samt kompletterande val på konstituerande styrelsemöte:

Ny ordning i källsorteringen

Inlagt av Ursula

Under maj har vissa av kärlen i vårt återvinningsrum blivit omplacerade och nya skyltar har satts upp för att det ska bli ännu tydligare vad vi ska slänga var. Tillsammans måste vi hjälpas åt att bli ännu bättre på sortering! Vi gör till exempel inte längre skillnad på wellpapp och pappersförpackningar, de slängs tillsammans i samma kärl, 8 stycken totalt, och tidningskärlet har flyttat längst in i hörnet vid plasten. Det gäller dock fortfarande att platta till kartonger väl - det sparar vi både plats och pengar på!