Planerad vattenavstängning 10 nov

Inlagt av Ursula lör, 2022-11-05 09:02

Det har uppkommit en vattenläcka i taket på BodyShop som härrör från våra VVC-rör (varmvattencirkulation).
Därför måste vattnet stängas av i den undercentral som försörjer den södra delen av vår fastighet.

Avstängningen sker torsdagen den 10 november 23.00 och cirka fyra timmar framåt. Tänk på det när du slår på kranarna morgonen därpå.

Arbetet utförs nattetid för att störa oss boende, vårdcentralen och butikerna i så liten utsträckning som möjligt. De som påverkas är boende i portarna 100, 118, 120, 122, 124, 128 och 130.

Stora rensningshelgen 19 - 20 november

Inlagt av Ursula lör, 2022-11-05 09:02

Lördagen den 19 november ska det rensas både cyklar och barnvagnar från våra förråd. Häng gärna med och få gratis helgträning på köpet. Vi ses från 10.00 på gården utanför port 114.
Samma dag och tid startar gårdsgruppen demontering av den trasiga lekparken vid basketkorgen. Där ska vi göra annat grönt till våren. Häng gärna med. Har du motorsåg eller vinkelslip är både du och maskinen extra välkommen.

Ännu mer tillgängliga tvättstugor i källaren

Inlagt av Ursula lör, 2022-11-05 09:00

För att öka tillgängligheten till våra tvättstugor gör vi nu de tre tvättstugorna i källarplan, som inte gränsar till lägenheter ännu mer tillgängliga. Det innebär både att de är bokningsbara 24/7 samt att boende kan välja vilken som helst av dem. Idag är varje boende hänvisad endast till en tvättstuga.

Ringen byggs om nästa år

Inlagt av Ursula fre, 2022-10-28 08:24

Fastighetsägaren till Ringens shopping har sökt bygglov för att bygga om delar av Ringens shopping samt förändra fasaden och göra en ny entré mot Älvsborgsparken. Bygglovet heter 2022 - 11096 och kan hittas på Stockholms stads hemsida.

Bostadsrättsföreningen har gjort ett sjusidigt yttrande som går att hitta där samt här.