Andrahandsupplåtelse

Hyra ut i andra hand
För att hyra ut din bostad i andra hand behövs ett godkännande från styrelsen. Det kan ta c:a fyra veckor. Har du ett godtagbart skäl får du tillstånd för upp till ett års uthyrning. Du kan få tillstånd att hyra ut minst tre månader och högst två år i sträck men bara ett år i taget. Styrelsen godkänner endast privatpersoner som andrahandshyresgäster, inte företag. Byter du hyresgäst under uthyrningsperioden krävs en ny ansökan. Samma regler gäller för hyres- och bostadsrätter. Att hyra ut till myndiga barn är också andrahandsuthyrning, och kräver tillstånd. Föreningen tar ut en avgift motsvarande 10 % av ett prisbasbelopp.

Lämna de ifyllda blanketterna i styrelselokalens brevlåda, Götgatan 114,1tr. Du hittar dem i pdf här nedan.

Korttidsuthyrning typ AirBnB
Föreningen godkänner INTE uthyrning via Airbnb och liknande uthyrning via nätet av hotellkaraktär. Det gäller såväl kort- som långtidsuthyrning.

Uthyrning via Airbnb är olovlig andrahandsuthyrning och kan föranleda att man utesluts som medlem i föreningen, med de följder som kommer av det.

När vi upptäcker sådan uthyrning kommer vi omedelbart kontakta medlemmen och uppmana denne att ta bort annonser och avsluta uthyrning. Görs inte detta gör vi en anmodan om rättelse. Sker ingen rättelse har vi med stöd av bostadsrättslagen möjlighet att se till att bostadsrätten är förverkad.

Styrelsen ser gärna att medlemmar i föreningen informerar oss på info@rektangeln22.se när man misstänker olovlig andrahandsuthyrning. Ange helst det lägenhetsnummer (står på dörren) där man misstänker att den olovliga andrahandsuthyrningen sker. Självklart behandlar vi all information konfidentiellt och informanten förblir anonym för andra än styrelsen.

Den som vill läsa mer om detta problem kan tex titta här.