Ev. balkongbygge

Loftgångsbalkonger

På föreningsstämman 2017 fattades beslut om att bifalla motionens "Balkonger mot innergården" att-sats att utreda förutsättningar för balkongbyggnation, samt frågan om bygglov och intresset för sådan byggnation. Till stämman 2018 avrapporterade styrelsen frågan i form av en förstudie. Initialt visade 33 boende av 388 intresse för balkongbyggnation. Här nedan bifogas de mest relevanta dokumenten i frågan.

Två nej i rad
På en extra stämma 5 december 2019 beslutade föreningsstämman att rösta nej till en "väsentlig förändring av fasaden" som var det beslut som krävdes för att gå vidare med projektet. Styrelsen tolkar medlemmarnas vilja som att inga ytterligare balkonger eller takaltaner ska byggas.

På ordinarie stämma 28 maj 2020 var frågan uppe igen i form av en motion. Med bred marginal röstade föreningen återigen för att inte göra en väsentlig förändring av fasaden som balkong/altan-byggnation skulle innebära.

Bygglovet löpte ut 2020-09-13, dvs det finns idag inget gällande bygglov.

Nedanstående dokument utgörs av motion, stämmobeslut, förstudie, bygglov samt proposition rörande "väsentlig förändring av fasaden".