Balkonginglasning

Inglasade balkonger

Många av oss har vid det förra bygglovet tagit tillfället i akt och glasat in våra balkonger. Det bygglovet löpte ut i december förra året. Nu har vi fått ett nytt, helt likalydande bygglov som gäller i fem år (beslut 20-06-09). Om du är intresserad av att glasa in din balkong på samma sätt som dina grannar har gjort är tiden nu.

Balkonginglasningen utförs enligt villkoren i Stockholm stads bygglov med diarienummer 2019-17874-575 (tidigare 2013-07719-575) samt med den för föreningen framtagna standarden. Vilket i korthet innebär att alla inglasningar ska se likadana ut. Mer information finns på ansökningsblanketten.

Förutom att höja värdet på både boendet och investeringen finns många andra fördelar. Som att snö, regn, höstlöv och fåglar hålls borta från balkongen. Samt inte minst att det inte blåser annat än när du själv vill och att familjen kan njuta av sin balkong både tidigare på våren och senare på hösten.

Finns det flera som vill ha balkonginglasning?
Leverantörerna har meddelat att de kan ge bättre pris om flera går ihop. Detta är inget som bostadsrättsföreningen håller i, men vi kan förmedla kontakten. Om du är sugen på att glasa in balkongen till ett lägre pris, så maila info@rektangeln22.se. Är du sugen på att vara den som håller ihop det så ange det. Ju fler som hänger på desto billigare.

Hur går processen till?
Medlemmen/medlemmarna ska lämna in en ansökan till föreningen om tillstånd, på ungefär samma sätt som vid renovering, innan beställningen av inglasningen verkställs. Själva ansökningsblanketten om tillståndet lämnas till föreningslokalen, skickas med post eller scannas ifylld och mailas till info@rektangeln22.se. Längst ner hittar du ansökningsblanketten för balkonginglasning.

När kommer monteringen att starta som tidigast?
Efter att köpekontrakt upprättats mellan medlem och leverantör tar det ca 10 veckor i normalfallet innan monteringen är gjord. Observera att monteringen inte får påbörjas innan ett godkänt tillstånd lämnats av föreningen.

OBS!!!
Vi har tre leverantörer vi rekommenderar. De är:

Nika Inglasning AB
Mats Jonsson
mats@nika.se
08-410 417 63, 0707-986 960

Balkong Rutan AB
David Öström
david.ostrom@balkongrutan.se
08-520 603 23

Svenska Lumon AB
Mats Norrgård
mats.norrgard@lumon.se
08-522 77 325

Bostadsrättsföreningen rekommenderar INTE Nordiska inglasningar.