Cykelförråd

Vy från ett av cykelrummen

Cykelförråd
Föreningen förfogar över flera utrymmen för cyklar med relativt sett hög säkerhet. Förråden betjänas av nycklar och inte av bricksystemet och finns på plan 2 mellan port 106 och 114. Där finns nio förråd för cyklar som alla har olika nycklar. Från dem kan man ta sig direkt ut till Dalslandsgatan 4 utan att behöva använda hiss. Dessa förråd försörjer alla boende förutom de i port 114, 116, och 118.

Vi har också cykelrum på bottenvåningen (gårdsplan) i portarna 114, 116 och 118. Dessa är betydligt mindre och avsedda för de boende i respektive port.

OBS! Föreningen har inte längre förråd för barnvagnar, pulkor, sparkcyklar mm. Det får förvaras i lägenhetsförråd istället.

Beställning av nycklar
Kontaktformuläret här på hemsidan används för att beställa nyckel till cykelförråd. Föreningen meddelar när beställningen är verkställd och därefter hämtar och betalar den boende för nyckeln direkt hos Söderlås på Ringvägen 114. Säljs till självkostnadspris, för närvarande cirka 370 kr.