Cykel- och barnvagnsrum

Vy från ett av cykelrummen

Cykel- och barnvagnsförråd
Föreningen förfogar över flera utrymmen för både cyklar och barnvagnar med relativt sett hög säkerhet. Förråden betjänas av nycklar och inte av bricksystemet och finns på plan 2 mellan port 106 och 114. Där finns sju förråd för cyklar och två för barnvagnar som alla har olika nycklar. Från dem kan man ta sig direkt ut till Dalslandsgatan 4 utan att behöva använda hiss. Dessa förråd försörjer alla boende förutom de i port 114, 116, och 118.

Cykelrum
Vi har också cykelrum på bottenvåningen (gårdsplan) i portarna 114, 116 och 118. Dessa är betydligt mindre och avsedda för de boende i respektive port.

Beställning av nycklar
Kontaktformuläret här på hemsidan används för att beställa nyckel till cykelförråd. Föreningen meddelar när beställningen är verkställd och därefter hämtar och betalar den boende för nyckeln direkt hos Söderlås på Ringvägen 114. Säljs till självkostnadspris, för närvarande cirka 370 kr.