Fakta om föreningen

Rektangeln 22

Bostadsrättsföreningen Brf Rektangeln 21, registrerades 2006-12-22. Föreningen förvärvade den 15 maj 2008 bostadsfastigheten Rektangeln 22, som bildats genom en tredimensionell avstyckning av bostadsinslagen ovan Ringens köpcentrum tillhörande fastigheten Rektangeln 21 (AMF Fastigheter).

Fastigheten Rektangeln 22 är upplåten med tomträtt. Föreningen blev lagfaren ägare av fastigheten i oktober 2008. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2008-12-01 hos Bolagsverket.

På årsstämman den 19 maj 2011 bytte föreningen namn till Brf Rektangeln 22.

Lokaler
Föreningen har fyra lokaler som hyrs ut till lokalhyresgäster. Tre mindre lokaler och en förskola.

Hyresrätter
Föreningen har 35 (hösten 2022) hyresrätter som s k dold tillgång.

Privatpersoner
Föreningen har enbart privatpersoner som medlemmar och accepterar inte juridisk person som ägare.

Energi
Föreningen har arbetat och arbetar för att få ner energiförbrukningen och kostnaden för den bland annat genom införande av gemensam el, led-belysning samt arbete långsiktigt för att införskaffa solceller. Efter införande av gemensam el ingår varje lägenhet i bostadsrättsföreningens elabonnemang och elnätsavgiften ingår i månadsavgiften. Bostadsrättsföreningen upphandlar därmed el för hela fastigheten och alla lägenheter.

Ekonomi
Föreningen har en ekonomi som är god och stabil och lånegraden är mycket låg. Avgifterna ligger lågt, på ca 560 kr/kvm i snitt. Senaste avgiftshöjningen var 2023-01-01 och före dess 2015-01-01.

Bredband och kabelteve ingår i avgiften
I avgiften ingår bland annat bredband 500-1000/1000 via Ownit och Tele2s digitala TV-baspaket.

Gym
Föreningen har ett mycket välutrustat gym som boende får tillgång till, till ett mycket facilt pris, för närvarande 300 kr per år och hushåll.

Postadresser
Föreningen har postadresser på Götgatan 100, 102, 106, 108, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128 samt 130. Samtliga portar har postnummer 118 62 Stockholm. Adresserna Dalslandsgatan 2, 4, 6, Götgatan 98 samt Ringvägen 111 och 121 är entréportar och accepteras inte som bostadsadress.

Nyckelbrickor och koder
Föreningen har bricksystem för alla ytterportar in till fastigheten. Det finns inga koder till ytterportar för boende. I portarna på innergården används kod efter klockan 20.

Porttelefon
Föreningen har porttelefon vilken kopplas till boendes telefon. Antingen kan man koppla porttelefonen till ett fast nummer eller mobilnummer. Det får kopplas lika många telefonnummer till porttelefonen som det finns folkbokförda i lägenheten.

Gästlägenhet och fest- och minikonferenslokal
Föreningen har både en övernattningslägenhet, "Gästis" och en fest- och minikonferenslokal "Kvadraten" för upp till 24 personer med tillgång till projektor, wi-fi mm.

Fossil- och motorfritt
Föreningen har en bilfri gård. Flyttbilar får inte köras in på gården utan in- eller utflyttning sker från den av portarna som passar bäst. Vanligt är att använda grinden mellan port 114 och 116. Det gäller även motorcyklar och EU-mopeder som varken får köras, ledas eller parkeras på gården. Moped klass 2 (max 25 km/h) får ledas in på gården och vara parkerad endast på avsedd plats vid rampen bredvid port 114. Övriga fordon hänvisas till garage och gatuparkering.

Transportvagnar
Föreningen har handdragna transportvagnar som lånas ut. Dessa kan boende hämta själv med hjälp av bricka med full behörighet. Läs under vagnsförråd här på hemsidan. En flik hittas i vänsterspalten.

Eget bostadsrättstillägg erfordras
Varje bostadsrättsinnehavare uppmanas skaffa eget bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.

Balkonginglasning
Föreningen har bygglov för inglasning av balkonger samt för att byta ut nederdelen av balkongdörren mot energiglas. Bygglovet beslutades 20-06-09 är lagakraftvunnet och gäller i fem år (diarienummer 2019-17874-575, tidigare 2013-07719-575). Det gällande bygglovet är likalydande med tidigare bygglov.

Har du frågor? Vill du dela med dig av goda idéer eller tips?
Kontakta föreningen via kontaktformuläret här på hemsidan, lägg en lapp i expeditionens brevlåda eller maila på info@rektangeln22.se.

Välkommen till expeditionen i port 114, 1 tr.
Vi har öppet hus för medlemmar och hyresgäster första helgfria torsdagen i varje månad, kl 18:00-19:00.