Fastighetsförvaltning

SBC

Från 1 Januari 2023 är SBC förvaltare av vår bostadsrättsförening.

Felanmälningar
Du som bostadsrättshavare eller hyresgäst ska alltid göra felanmälan till SBCs kundtjänst, detta gäller vid tekniska felanmälningar som berör fastighet eller lägenhet/ lokal. Uppföljning sker därefter av fastighetsskötaren. Kundtjänst tar emot alla felanmälningar ifrån boenden och hyresgäster.

Kundtjänst felanmälan SBC
Måndag-Fredag kl 07.00-21.00
0771-722 722
www.sbc.se/felanmalan

Jourtjänst – akuta ärenden
Med akut menas fara för person och fastighet. Det kan vara elfel, vatten som sprutar eller stigande vatten i avlopp. Det avses fel som inte kan vänta till nästkommande dag. Jourtaxa tillkommer.

Jourtjänst – akuta ärenden
Snabba Ryck
087217777
Måndag-Fredag efter kl 16.00 samt helger

Brand
Vid brand ring 112