Fastighetsförvaltning

HSB Stockholm

Från 1 Januari 2020 är HSB Stockholm förvaltare av vår bostadsrättsförening.

Fel i lägenheten
Uppstår fel i lägenheten kontaktar du Kund- och Medlemsservice. När vi mottagit din felanmälan kontaktas en fastighetsskötare som hjälper till att åtgärda felet. Åtgärd av fel faktureras enligt ansvarsfördelningen i bostadsrättsföreningens stadgar. Dvs. bostadsrättshavaren ansvarar och bekostar åtgärder för underhåll och reparationer av lägenheten. Föreningen ansvarar för huset och föreningens fasta egendom. Notera att fel på bredband och kabelteve tar du direkt med de företagen, inte med HSB.

Fel i fastigheterna och allmänna utrymmen
Upptäcker du fel i fastigheten, t.ex. avloppsstopp, elfel eller trasiga lampor i trapphus, gör du en felanmälan via webben eller Kund- och Medlemsservice.

Akuta fel
Uppstår en akut situation kan du nå oss efter kontorstid via Jouren (08-695 00 00)

Frågor om boendet eller förvaltningen
Kund- och Medlemsservice hjälper till med alla typer av boendefrågor. Det kan exempelvis röra sig om störande grannar, klagomål eller vattenskador.

Kund- och Medlemsservice 010-442 11 00

Öppettider
Mån – ons 8.00 - 16.30
Tors 8.00 - 18.00
Fre 8.00 - 16.30

Jour 08-695 00 00

Felanmälan via webb www.hsb.se/stockholm