Fastigheten har gemensam el

IMD

Allmänt
Bostadsrättsföreningen införde i mars 2022 gemensam el för alla lägenheter och lokaler. Det innebär att den boende/lokalhyresgästen inte har något eget nät- eller elabonnemang knutet till den egna lägenheten/lokalen. All el upphandlas av bostadsrättsföreningen och säljs sedan vidare till medlemmar och hyresgäster till självkostnadspris. De fasta nät- och elavgifterna kan på så sätt tas bort.
Genom - IMD - Individuell mätning och debitering, faktureras sedan respektive lägenhet/lokal egen elförbrukning i efterhand på månadsavin. Företaget föreningen använder sig av för IMD heter Techem IMD-system.

Prissättning av el
Styrelsen ansvarar för att medlemmar och hyresgäster ska få ett så lågt elpris som möjligt, samt att elen som vi nyttjar är grön el.
Inför varje kvartalsdebitering av el räknar styrelsen fram ett fast kWh pris. Det fasta kWh priset inkluderar då alla underliggande avgifter, så som:
- Avgift för IMD mättjänst (Techem tar ut en avgift om 125 kr/lgh/år).
- Rörliga avgifter för el och nät.
- Olika effekt- och högeffektsavgifter på föreningens två effektabonnemang.
- Eventuell marginal (ev. omkostnader på grund av trasiga elmätare eller dylikt).
- Energiskatt.
- Moms.

Det fasta kWh priset framgår på månadsavin.
Nedan kan du se ett bildspel om hur prissättningen går till.

Debitering av el
Förbrukningen av el debiteras på månadsavin som skickas ut  av föreningens ekonomiska förvaltare (SBC). Elförbrukningen debiteras kvartalsvis, i efterskott, enligt följande ordningsföljd:
- Period: februari-mars-april. Skickas ut i juni på avierna som avser juli-augusti-september.
- Period: maj-juni-juli. Skickas ut i september på avierna som avser oktober-november-december.
- Period: augusti-september-oktober. Skickas ut i december på avierna som avser januari-februari-mars.
- Period: november-december-januari. Skickas ut i mars på avierna som avser april-maj-juni.

OBS! Debiteringen för en viss period sprids ut på alla de tre avier som perioden avser i separata tredjedelar. Exempelvis så kommer det på juliavin debiteras en tredjedel av förbrukningen i februari, en tredjedel av förbrukningen i mars och en tredjedel av förbrukningen i april o.s.v. Detta är det system som SBC använder sig av och det medför, om inte annat, en jämn fördelning av förbrukningen.

Kontroll av förbrukning
Techem erbjuder en boendeportal där varje hushåll/lokal enkelt kan följa sin egen förbrukningshistorik och statistik samt jämföra sig med genomsnittet i området. Portalen uppdateras automatiskt med vald avläsningsfrekvens och informationen är tillgänglig från både dator, läsplatta och telefon.
Portalen nås här.

Aktiveringsbrev
Ett aktiveringsbrev har delats ut i alla brevlådor för personlig inloggning till Techems boendeportal för gemensam el. I brevet hittar du en aktiveringskod och länken till Techems boendeportal. I portalen skriver du in aktiveringskoden och därefter skapar du ett konto med din privata e-postadress och väljer ett lösenord. Klicka på länken i bekräftelsemailet som kommer och aktivera ditt konto.

Nu kan du logga in där och se din elförbrukning!

Byte av boende
Tillgång till portalen tilldelas genom att ett lösenord distribueras till respektive lgh/lokal i samband med att en bostadsrätt byter ägare eller hyresrätt/lokal byter hyresgäst. Lösenordet kommer att skickas via den mailadress som framgår av överlåtelse- eller hyresavtalet. Saknas mailadress kommer lösenordet distribueras via post. Tilldelningen av lösenord ansvarar styrelsen för.

Avräkning vid flytt
Styrelsen kommer inte hantera avräkning för el i samband med försäljning av bostadsrättslägenhet. Detta får säljare och köpare reglera själva (ta hjälp av Techems boendeportal för att ta fram hur mycket el som förbrukats).

Avräkning av el för hyresgäster hanteras av styrelsen i samband med flytt.

Styrelsen ansvarar för att skifta debiteringen till den nya bostadsrättshavaren/hyresgästen enligt det datum som framgår av överlåtelse-/hyreskontrakt.

Övrigt
Har du din månadsavi på autogiro? Då kommer du fortsättningsvis få fler av dina månadsavier hemskickade. Autogiro fungerar nämligen så att inga avier skickas ut om beloppet är oförändrat från månaden innan. Eftersom elförbrukningen nu debiteras på avierna så bör summan på månadsavierna mellan olika perioder ändras, eftersom elförbrukningen varierar, och därför skickas ut.

Frågor
Techem bistår med all support gällande elmätningen och dess funktion samt hur boendeportalen fungerar.
Du når Techem via följande länk.

Övriga frågor, kontakta styrelsen: info@rektangeln22.se