Fastighetsförvaltning

HSB Stockholm

Från 1 Januari 2020 är HSB Stockholm förvaltare av vår bostadsrättsförening.

Fel i lägenheten
Uppstår fel i lägenheten kontaktar du Kund- och Medlemsservice. När vi mottagit din felanmälan kontaktas en fastighetsskötare som hjälper till att åtgärda felet. Åtgärd av fel faktureras enligt ansvarsfördelningen i bostadsrättsföreningens stadgar. Dvs. bostadsrättshavaren ansvarar och bekostar åtgärder för underhåll och reparationer av lägenheten. Föreningen ansvarar för huset och föreningens fasta egendom.

Fel i fastigheterna och allmänna utrymmen
Upptäcker du fel i fastigheten, t.ex. avloppsstopp, elfel eller trasiga lampor i trapphus, gör du en felanmälan via webben eller Kund- och Medlemsservice.

Akuta fel
Uppstår en akut situation kan du nå oss efter kontorstid via Jouren (08-695 00 00)

Frågor om boendet eller förvaltningen
Kund- och Medlemsservice hjälper till med alla typer av boendefrågor. Det kan exempelvis röra sig om störande grannar, klagomål eller vattenskador.

Kund- och Medlemsservice 010-442 11 00

Öppettider
Mån – ons 8.00 - 16.30
Tors 8.00 - 18.00
Fre 8.00 - 16.30

Jour 08-695 00 00

Felanmälan via webb www.hsb.se/stockholm