Miljörum

Källsortering

I Brf Rektangeln 22 har vi en ambitiös avfallshantering som många Stockholms-hushåll inte är i närheten av. Vi har exempelvis utrymmen för återvinning i vår förening för bland annat matavfall samtidigt som vi behåller servicen med sopnedkast. Vi kan ta emot det mesta men absolut inte allt avfall som du vill göra dig av med. Det betyder att du själv svarar för vissa borttransporter. När du tar ditt personliga ansvar håller vi kostnaderna nere, och gör samtidigt miljön en tjänst.

Du hittar vår källsortering i port 106, gatuplan. Det står källsortering i hissen.

Som medlem har du alltså möjlighet att aktivt bidra till att vi på ett bättre sätt tar hand om ditt matavfall genom att källsortera det i speciella påsar som lämnas i källsorteringsrummet, och samtidigt kan vi få ner kostnaden för hämtning. Därutöver är vi solidariska mot de miljömål som Stockholm stad satt upp.

Det är mycket viktigt att vi alla, både medlemmar och hyresgäster följer våra anvisningar för avfallshanteringen. Lyckas vi väl kan det leda till att vi kan hålla nere kostnaderna för avfallshanteringen.

Gör så här:
1 Minimera avfallet
2 Återanvänd det du kan
3 Bidra till materialåtervinning
4 Bidra till energiåtervinning.
Punkt 1 och 2 kan du påverka som konsument genom att exempelvis köpa varor med så lite emballage som möjligt. Hela och rena saker som uppfyller kriterierna för bytesrummet "Skänkis" kan du lämna där. Som boende bidrar du till punkter 3 och 4 genom att följa anvisningarna och källsortera enligt det system föreningen har. 


Är du osäker på hur sortering ska göras finns det mängder med information att hitta på webben. Den här länken till Stockholm stad innehåller det mesta.

1. Avfallskategorier - var de kan lämnas

  • I Brf. Rektangeln 22 finns en sopsuganläggning. Under husen ligger ett nät av grova rör som leder från sopnedkasten till en central sopsugstation. 
I botten på varje sopnedkast finns en stor ventil som öppnas några sekunder ett par gånger per dag, och avfallet sugs iväg. 
I anläggningen komprimeras avfallet, som sedan körs bort och bränns.
  • Det som inte är hushållsavfall skall lämnas för återvinning. För detta finns lokaler för våra medlemmar och hyresgäster. Vår återvinningslokal finns på -1 i port 106.
  • Det som inte är hushållsavfall eller kan lämnas i vår återvinningslokal får du själv frakta till återvinningscentralen.

1.1 Hushållsavfall - släng det i sopnedkastet
Hushållsavfall är avfall som uppkommer i hushållet, t.ex. matrester, mjukplast och blöjor. Det som slängs i nedkastet och skall ligga i ordentligt hopknutna påsar. Mycket viktigt för annars blir sopröret kladdigt och luktar illa. Obs, det självklara! Du får inte slänga läkemedel, grovavfall, förpackningar, el-avfall och tidningar i sopnedkasten.

 Du får heller inte slänga ner tunga eller långa saker. Allt måste gå in på tvären genom luckan (alltså inte t.ex. klädgalgar) .

 Notera föreningens önskemål om att du även källsorterar matavfall i miljörummet för att minska volymen sopor som slängs i sopnedkast samt stödja Stockholms stads miljömål rörande sophantering.

Kartonger, mjölkförpackningar, pizzakartonger m m ska återvinnas och får definitivt inte slängas i sopnedkasten. De stänger ofta till rören och stopp uppkommer för att inte tala om onödiga kostnader eller den odör som vi då får dras med.

1.2 Källsortering
Källsorteringsrummet i port 106 är öppet alla dagar kl 07:00-21:00 . 
I källsorteringsrummet kan du kasta sorterade sopor:
Wellpappförpackningar
 Wellpapp kännetecknas av den vågade ytan inne i förpackningen. Se till att platta till alla förpackningar så att de tar minsta möjliga plats.
Kartongförpackningar
 Förpackningen skall bestå till minst hälften av papper. T ex flingpaket, tvättmedelspaket, papperspåsar, omslagspapper.
 Skölj förpackningarna rena om det behövs. 
Kartonger skall plattas till maximalt.

Obs! Vi får betala hämtning efter volym, så en icke hopvikt tomkartong blir mycket dyr. Mycket viktigt att pizzakartonger återvinns då dessa ställer till många av stoppen i sopsuganläggningen.

Tidningar
 (t.ex. dagstidningar, veckotidningar, telefonkataloger, reklamblad, kontorspapper)
 skall läggas i därför avsedda kärl och får inte ställas på golvet.
Glas
 Engångsflaskor och glas samlas upp i kärl för färgat respektive ofärgat glas som finns utställda i lokalen.
Metall 
 Lämnas i kärl märkta ”Metall”. T ex konservburkar, tömda och torra färgburkar, burklock och kapsyler, tomma sprayburkar. Alla förpackningar skall vara tomma och rena.
Plast

 Lämnas i särskilda kärl märkta ”plastförpackningar”. T ex ketchupflaskor, plastpåsar, folier, snören, saftdunkar, plastkorkar och -lock. Förpackningarna skall vara rena och torra. Skruva av korkar och lock. Sortera bort de delar av förpackningen som inte består av plast.
Elavfall
 Särskilda boxar finns för lysrör, glödlampor, batterier. Bur för el-apparater, d.v.s. allt med sladd eller batteri, t.ex. el-leksaker, hemelektronik, ljusarmaturer, dammsugare.
Matavfall Stora bruna kärl finns att slänga matavfallet i. Där finns även bruna behållare med skrapa och bruna papperspåsar att hämta.
Grovavfall är avfall som inte ryms i soppåsen eller som av andra skäl inte ska läggas där. T ex möbler, husgeråd, gamla böcker, kläder och porslin.
Möbler
 Se till att avfallet tar så liten plats som möjligt och ryms i utställda kärl.
 Slå t.ex. bort ryggstöd och ben på stolar, ta isär lådor osv. Observera att det som inte ryms i kärlen ska du själv ta med dig till återvinningscentralen.
Större och skrymmande saker som inte går att dela eller får plats i kärlen ska transporteras av den enskilda till närmaste återvinningscentral. "Få plats" betyder att de ska vara i kärlen och inte sticka upp mer än maximalt 50 cm.

Om det ställs saker i källsorteringsrummet som inte får plats i något kärl kommer vi att eftersöka vem som gjort det och kräva rättelse eller ta bort det och debitera den boende för bortforslingen.

Det här får du inte ställa in i någon av våra återvinningslokaler
Byggavfall får du själv lämna till återvinningscentralen.
Läkemedel 
Läkemedel skall alltid lämnas till apotek och får inte hällas i avlopp eller lämnas i någon av våra återvinningslokaler. Mediciner är en stor miljöfara, endast apoteken kan ta hand om läkemedel på ett säkert sätt.
Bilbatterier & Bildäck 
får du själv lämna till ÅVC.
Vitvaror som spisar, tvättmaskiner, frysar, kylskåp och torkskåp får inte ställas in i de lokaler vi har för återvinning. Många leverantörer av ny utrustning tar hand om den gamla. I annat fall måste du själv ordna transport till återvinningscentralen.
Större grovavfall 
som inte ryms i våra kärl får du själv lämna till återvinningscentralen.