Lägenhetsförteckning

SBCapp

Behöver du ett utdrag ur din lägenhets lägenhetsförteckning.
Gå då in på SBCs app Vår Brf och logga in med Bank-ID.
Klicka på "Boende", "Mitt boende" så hittar du där bland annat "Utdrag ur lghförteckning"