Vattenavstängning i samband med renovering

Ventil för insexnyckel

De allra flesta lägenheter har huvudavstängningskranar i badrummet, vilka även servar köket. Många lägenheter har dock inte Ballofix-kranar, utan ventiler för insexnyckel enligt bild ovan.

Om du faktiskt behöver huvudavstängning av stammen kan du boka det med vår tekniska förvaltare SBC på telefon 0771-722 722 eller via kontakt här på hemsidan som länkar till SBCs felanmälan. Tänk på att ha minst fyra veckors framförhållning. Det är bostadsrättsföreningens underentreprenörer (i dagsläget Samsons rör och Sofia rör) som är de enda som får stänga av våra huvudventiler.