Problem med dörröppnare löst

Inlagt av Tony
Nya gatuentréer

Det har varit problem med dörröppnare i de nya portarna på Götgatan 98, Ringvägen 111 och Ringvägen 121. Det går att komma in med nyckelbricka. Om du är i behov av dörröppnare hänvisar vi till huvudentrén Götgatan 100-130 tills problemet är löst.

Uppdatering: Problemet är nu löst