Information

info

Bostadsrättsföreningens styrelse informerar löpande föreningens medlemmar om olika saker av betydelse för boendet. Det sker här på hemsidan löpande, i nyhetsbrev som sänds till medlemmar i föreningen som anmält sin epostadress här på hemsidan samt till hyresgäster i bostäder och lokaler, på anslagstavlor och i speciella fall - även med information i brevlådor.
Du når informationsansvarig i styrelsen på info@rektangeln22.se