Bullerregler

buller

Eftersom vi har tunna väggar, tak och golv som sprider ljudet mer än tjocka dito är det viktigt att dessa regler följs. De är till för att alla ska trivas och finns redovisade i trivselreglerna. Detta är ett utdrag.

Borrning och bilning: Detta får endast ske vardagar 8:00 – 17:00. Bilning är betydligt värre än borrning och får därför inte utföras mer än maximalt tre timmar i sträck och ska aviseras i eget och närliggande trapphus i god tid innan arbetet. Här ska framgå datum och klockslag för bilningen så att hem- och nattarbetande grannar ska kunna vidtaga lämpliga åtgärder för detta.

Borrning, spikning, sågning eller annan ljudlig verksamhet (ej bilning): kan även utföras på helger 11:00 – 14:00.

Andra tider än dessa ska ljudliga ombyggnader och aktiviteter inte ske. Det betyder alltså nätter, morgnar, kvällar och helger före 11 och efter 14.

Fester och annat högt ljud: Vardagar har vi lugnt 21:00 – 08:00. På helger har vi lugnt 23:00 – 10:00. Informera gärna grannar i god tid om du ska ha en ljudlig fest.