Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Kopplat till hissar och entrédörrar finns ofta en sk bostadsanpassning som t ex en automatisk dörröppnare. Andra bostadsanpassningar i gemensamma utrymmen kan vara ramper, fjärröppnare mm. Inne i lägenheten kan man ha andra anpassningar som toalettförhöjare, lägre trösklar, spisvakt, hjälpmedel till dusch och badkar mm.

Dessa anpassningar kan man få om man ansöker till Stadsbyggnadskontoret, Enheten för bostadsanpassning (telefon 08-508 27 614 eller epost bostadsanpassningsfragor@stockholm.se).

Du kan läsa mer här om hur man ska göra och blanketten hittar du här. Den finns också i pdf här längre ner.

Om Bostadsanpassningsenheten beviljar din ansökan får bostadsrättsföreningen en blankett (av dig eller staden) som vi ska fylla i (om det rör gemensamma utrymmen eller hyresrätter). Bostadsrättsföreningen beviljar som praxis alltid bostadsanpassningar. Om det är inne i din egen bostadsrätt får bostadsrättsföreningen inte reda på det och ska inte heller bevilja.

Stadens ansvar
Notera att det är Stockholm stad som beviljar, installerar och bekostar bostadsanpassningen. Föreningen tillåter bara att installationen görs om det är i gemensamma utrymmen eller i hyresrätter.

Vid trasiga dörröppnare
Du som fått bostadsanpassning beviljad bör felanmäla direkt till entreprenören som installerat dörröppnaren, t ex Tormax/Assa/Geze. Vid problem med detta, skriv till info@rektangeln22.se.

Du som inte har fått bostadsanpassning beviljad, men ändå har nedsatt rörelseförmåga och behov av automatiska dörröppnare, kan rapportera fel till info@rektangeln22.se. Om du inte har nedsatt rörelseförmåga behöver problem bara rapporteras om dörren inte stängs ordentligt.