Nyckelbrickor

Nyckelbrickor används

Nyckelbrickor används inom fastigheten. För att ta sig in genom ytterportar dygnet runt, för att ta sig till källarplan och till tvättstugor och för att på kvälls- och nattetid ta sig ut på loftgångar. Mellan kl 20-06 gäller koder för att ta sig in i portarna från gården.

Till varje lägenhet följer det en bricka mer än antalet rum som lägenheten har. Observera att det är originalritningen som gäller. Som exempel, boende i en tvåa får då tre brickor och boende i en fyra får fem stycken. Två av dessa har full behörighet så att du kan ta dig in till källsorteringen, ditt källarförråd och till tvättstugan, medan de övriga enbart går till ytterportarna.

Som nyinflyttad får du tillgång till nyckelbrickorna genom att du ärver brickorna av de tidigare ägarna. Du ska ha en (1) bricka fler än antalet rum i din lägenhet. Två av dem har full behörighet. De övriga brickorna går endast till entrédörrarna runt fastigheten. Borttappad bricka kostar alltid 250 kr/st att ersätta. Defekta brickor ersätts gratis om du lämnar in den defekta. Vill du ha extra brickor kostar det också 250 kr/st. Du ansöker om nya brickor hos SBC (Se nedan).

Nyckelbrickorna är både väldigt viktiga och värdefulla varför den boende är skyldig att hålla reda på sina brickor. Vid ägarbyte bör den gamla ägaren tillse att alla nyckelbrickor lämnas över till den nya ägaren.

Vad händer om:
Nyckelbrickan är borttappad, hur får jag en ny?
Kontakta vår fastighetsförvaltare SBC här till en kostnad av 250 kr per nyckelbricka. Du kan också göra en felanmälan på hemsidan som går till SBC eller ringa SBC på 0771-722 722.

Extra nyckelbricka skulle jag behöva, hur får jag en sådan?
Du får ansöka om extra nyckelbricka, detta till en kostnad av 250 kr per nyckelbricka. Uppge ditt namn samt tresiffriga lägenhetsnummer i samband med beställning hos SBC: här. Du kan också ringa SBC kundtjänst på 0771-722 722.

Nya brickor kommer i din brevlåda.
Betalning för nya nyckelbrickor sker automatiskt via din månadsavi/hyresavi i efterhand.

Hur får jag fler brickor med full behörighet?
Föreningen har tagit ett beslut om att varje hushåll får klara sig med två brickor med full behörighet. De är i huvudsak avsedda för vuxna så att inte källarutrymmen används tex som lekutrymme för större barn.