Renovering av bostadsrätt

Renovera varsamt

Det klassiska uttrycket ”vårt hem är vår borg” är väl så levande idag. Bostaden är centralt i våra liv och många av oss är ständigt igång med tankar om att renovera vårt hem. Inte minst här hos oss i Brf Rektangeln 22 som är en relativt sett ny bostadsrättsförening som gått från hyresrätter där i princip inget gjorts på nästan 30 år till den relativa frihet som ägandet medför. Uppåt 50 nya medlemmar flyttar hit per år och de flesta vill sätta en personlig touch på sin borg.

Generella krav
Att renovera är förenat med många krav och dessa krav grundar sig i att fastigheten ska förbättras vid renovering och att allt ska dokumenteras. Svensk byggnorm ska användas på ett fackmannamässigt sätt vid alla typer av renoveringar. Brf Rektangeln 22 äger rätt att ställa krav på ombyggnation där så är befogat innan tillstånd lämnas. I vissa fall kan det även vara så att bygglov utfärdat av Stockholms stads byggnadsnämnd krävs.

Det är ett oeftergivligt krav att de företag som anlitas ska ha f-skattsedel och att de innehar de certifikat som erfordras för olika typer av arbeten. Dessa ska biläggas själva ansökan för att föreningen ska kunna fatta beslut.

Vad kan jag renovera utan att ansöka om tillstånd?
Du får måla om och tapetsera, byta skåpsluckor i köket, flytta eller ta bort en garderob, byta laminatgolv eller liknande i ett rum så länge du inte förändrar den underliggande strukturen, t.ex. installerar golvvärme. Du kan byta golvlister, ersätta en trasig innerdörr eller byta ett trasigt innerdörrsfoder.

Men det är däremot inte tillåtet, utan godkänd renoveringsansökan, att;
• helrenovera kök/badrum
• dra om ledningar för inkommande vatten, avlopp eller el.

Föreningen godkänner inte rivning eller håltagning i bärande väggar.

Slutbesiktning
Brf Rektangeln 22 kan komma att beställa en protokollförd slutbesiktning, på bostadsrättsinnehavarens bekostnad, om inte bostadsinnehavaren själv lämnar in kvalitetsdokumentation efter genomförd renovering. Besiktningen kommer då att utföras av en auktoriserad besiktningsman. Skulle ombyggnationerna inte bli godkända äger Brf Rektangeln 22 rätten att utföra det arbete som krävs för ett godkännande på bostadsrättshavarens bekostnad. Vilka arbeten som kräver slutbesiktning framgår av renoveringsansökan.

Buller
När man flyttar in är det många som tar tillfället i akt att renovera. Missa då inte våra bullerregler. Dem kan du läsa här.
Ett bra sätt att börja sitt nya boende är att inte störa sina grannar mer än nödvändigt.

Vattenavstängning i samband med renovering
Bokas med vår tekniska förvaltare SBC på telefon 0771-722 722 eller via kontakt här på hemsidan som länkar till SBCs felanmälan. Tänk på att ha minst 4 veckors framförhållning. Det är bostadsrättsföreningens underentreprenörer (i dagsläget Samsons rör och Sofia rör) som är de enda som får stänga av våra huvudventiler.

OBS! Vattenavstängning före renovering och återställning efter renovering innebär en kostnad för lägenhetsinnehavaren. Vanligtvis mellan 3 000-5 000 kr inkl moms beroende på arbetets komplexitet och omfattning.

Elavstängning samt tillgång till det centrala elskåpet i samband med renovering
Bokas med WM Allel på inge.viklund@wmallel.se 070-916 04 31 Inge Viklund. Kostnad: 1875:- inkl. moms - betalas direkt till WM Allel.
Vid byte av elcentral tillkommer en kostnad på runt 2 500 kr inkl. moms utöver det elektrikern tar betalt.

Ansvar
Bostadsrättsinnehavaren är ekonomiskt ansvarig för skador som vid ombyggnationen drabbar den egna eller annan lägenhet, vår gemensamma fastighet eller närliggande fastighet. Därför är det viktigt att alla entreprenörer som anlitas har en ansvarsförsäkring som gäller om olyckan skulle vara framme.

Byggavfall
Vid renovering är det byggavfall som genereras bostadsrättsinnehavarens ansvar. Bostadsrättsföreningens, Stockholm Stads och Polismyndighetens regler måste följas rörande avlägsnande av byggavfall vid renovering. Det innebär att inget byggavfall får placeras inom fastigheten, samt att placering av byggavfall utanför fastigheten kräver tillstånd från polismyndigheten och att avgift till Stockholm stad erläggs i enlighet med deras regler. Sker ej detta, och rättelse ej sker efter att felet påtalats då avfallet befinner sig på fastighetens mark, äger Bostadsrättsföreningen rätt att bortforsla byggavfallet och debitera bostadsrättsägaren kostnaden för bortforslingen samt en administrationsavgift på 1 000 kr per bortforsling. Debiteringen sker på nästkommande månadsavi. Befinner sig avfallet på Stockholm stads mark polisanmäler Bostadsrättsföreningen regelbrottet. Läs och följ i övrigt informationen runt byggavfall som går att ladda ner här nedan.

Ansökan
Ansökningsblanketten, finns som bilaga längst ner på sidan, ska antingen lämnas in till expeditionen (port 114 1 tr) eller mailas till info@rektangeln22.se tillsammans med ritningar och entreprenörens ansvarsförsäkring och certifikat. Själva handläggningen inom föreningen tar 2-4 veckor varför framförhållning från medlemmens sida är nödvändig. Tänk i sammanhanget på att det kan komma kompletteringskrav om ansökan inte är fullständig och att det i så fall kan komma att påverka tiden innan beslut kan tas.

Du får under inga omständigheter tillåtet att påbörja renoveringen innan du fått din ansökan beviljad.

Inspektion
Styrelsen kan, om den så önskar, göra en inspektion av lägenhet som har byggts om för att säkerställa att det inte har skett renoveringar som ej har godkänts av bostadsrättsföreningens styrelse eller av den utsedd person. Vanliga fel är förändringar i vatten och avlopp, installation av motordriven köksfläkt, blockering, eller ändring av till- och frånluft, samt borttagande av ventilerade golvlister vilket inte är tillåtet något av det.

Du kan använda SBC som leverantör
SBC är bostadsrättsföreningens tekniska förvaltare. Vill du använda dem för att göra renoveringar i din bostadsrätt erbjuder de gärna det till fasta priser. Här nedan ser du deras prislista för olika tjänster. Den gäller för angivet år. Kontakta SBC på 0771-722 722 om du vill anlita dem. Inga sådana här tjänster går via bostadsrättsföreningen. Du anlitar dem som vilken hantverkare som helst. Dock erbjuder de bra priser just till våra boende.