Renovering av bostadsrätt

Slott med glad hantverkare
Ett av nöjena med att äga en bostadsrätt är att kunna anpassa den efter egen smak.

Det finns dock saker att tänka på och en sådan är att det du gör kan ha stor påverkan på dina grannar och din förening. Av dessa anledningar behöver du ansöka om tillstånd från föreningen och lämna in vissa dokument innan du påbörjar renoveringar av större karaktär. Även mindre renoveringar kräver ofta en renoveringsansökan av flera skäl:

 • styrelsen blir medveten om att du renoverar och kan hjälpa grannar att komma i kontakt med dig om något händer
 • du får information om vanliga fel vid renoveringar i vår förening och hur man undviker dem
 • du får information om speciella egenskaper som våra hus har, till exempel ventilerade golv med speciella golvlister
 • du får feedback om hur man bygger rätt och undviker framtida anmärkningar vid till exempel OVK

Mycket är möjligt men vissa saker är aldrig tillåtna:

 • Flytt av kök eller badrum
 • Rivning av, eller håltagning i, bärande (betong) väggar

Renoveringsansökan behövs alltid vid:

 • renovering av badrum
 • renovering av kök med undantag för om man endast byter köksluckor
 • omdragning av vatten- eller avloppsrör
 • byte av golv (vissa lägenheter har speciella egenskaper)
 • byggnation eller borttagning av vägg, till exempel om man delar ett rum i två
 • ändringar i ventilation, till exempel att byta ut passiv köksfläkt mot en modell med motor
 • byte av elcentral

Renoveringsansökan behövs ej vid:

 • byte av köksluckor
 • installation av eluttag på balkong/uteplats (dock måste du anlita en behörig installatör)
 • byte av blandare/dusch (dock måste du anlita en behörig VVS-firma)
 • målning eller tapetsering
 • slipning / omlackering av golv
 • byte av golvlister mot samma typ t.ex. ventilerade. Var medveten dock om att vissa har värmeelementrör bakom
 • byte av innerdörrar eller dörrfoder

Vid minsta tvekan är det bäst att lämna in en ansökan. Vid mindre projekt går behandlingen fort och du får en del information i utbyte.

Branschkrav
Renoveringar ska alltid göras fackmannamässigt och enligt svenska byggnormer såsom:

 • Boverkets byggregler (BBR)
 • Byggkeramikrådets branschregler (BKR) för badrum, tvättstuga och WC
 • Branschregler Säker Vatteninstallation (SV) för badrum, tvättstuga, WC och kök
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Dessutom ska anlitade firmor ha F-skattesedel och aktuell ansvarsförsäkring. Ansökningsblanketten beskriver vilka auktorisationer och certifikat som behövs i vilket fall.

Jag vill renovera mitt kök själv. Får jag göra det?

 • Ja förutom VVS- och elarbete som måste utföras av behörig firma
 • Du måste lämna in en renoveringsansökan
 • Du måste dokumentera att installationen uppfyller Säker Vatten-reglerna, antingen via ett Säker Vatten-intyg från VVS-firman eller med bilder på diskbänkskåpet som bevisar att SV är uppfylld. Läs här för mer info.

Inspektion och slutbesiktning
Ansökningsblanketten beskriver vilken slutdokumentation som ska skickas till föreningen efter renovering. Föreningen har alltid rätt att beställa en protokollförd besiktning av utfört arbete, på bostadrättsinnehavarens bekostnad, om inte dokumentation kommer in eller om föreningen annars har anledning att misstänka att renoveringen inte har utförts på korrekt sätt. Styrelsen kan be om en inspektion på plats som första steg.

Buller
Det är viktigt att föreningens bullerregler respekteras. Dem kan du läsa här. Visst är det frestande att jobba extra och bli klar så fort man kan, men vi är en stor förening som ofta har flera renoveringar på gång samtidigt. Det är viktigt att dina grannar inte störs mer än nödvändigt och efter din renovering kommer du också att uppskatta de reglerna!

Vattenavstängning
De allra flesta lägenheter har huvudventiler i badrummet, vilka även servar köket. Originalbadrum har ventiler för insexnyckel. Om du planerar att installera nya ventiler t.ex. Ballofix behöver du boka centralavstängning av vattnet. Detta bokas på din bekostnad med vår tekniska förvaltare SBC på telefon 0771-722 722 eller via sidan för felanmälan. Tänk på att ha minst fyra veckors framförhållning. Din entreprenör kommer inte att kunna stänga av vattnet på egen hand.

Elavstängning från det centrala elskåpet i samband med renovering
Styrelsen kan arrangera tillgång till elskåpet om din entreprenör behöver stänga av strömmen till lägenhetens elcentral. Mejla till info@rektangeln22.se minst 7 dagar i förväg så bokar vi en tid.

Ansvar
Bostadsrättsinnehavaren är ekonomiskt ansvarig för skador som vid ombyggnationen drabbar den egna eller annan lägenhet, vår gemensamma fastighet eller närliggande fastighet. Därför är det viktigt att alla entreprenörer som anlitas har en ansvarsförsäkring som gäller om olyckan skulle vara framme.

Byggavfall
Reglerna kring byggavfall är enkla:

 • Byggsopor på föreningens mark ska fraktas bort samma dag och inte stå över natten
 • Om reglerna inte följs och ingen åtgärd sker efter att felet påtalats äger föreningen rätt att beställa bortforsling och debitera bostadsrättsinnehavaren för aktuell kostnad plus 1000 kr i administrationsavgift
 • Byggsopor på Stockholms Stads mark kräver tillstånd från Polisen
 • Olovlig dumpning av byggavfall på stadens mark kan polisanmälas av föreningen eller grannar
 • Medlemmen som renoverar har ytterst ansvar för hantering av byggavfall

Lånetoalett/dusch
Tänker du bo hemma under din köks- eller badrumsrenovering? Föreningen har en lokal i port 114 med pentry, dusch och toalett som det går att få tillgång till mot en kostnad på 1000 kr per påbörjade 30 dagar. Kontakta info@rektangeln.se om du är intresserad.

OK, nu kör vi!
Vänta nu! Denna sida innehåller endast en kort summering. Processen härifrån är:

 1. Läs först "Topp 10" dokumentet nedan.
 2. Ladda ned ansökningsblanketten nedan och läs den ordentligt. Varje punkt i den finns där av en anledning, förmodligen på rund av ett misstag som har kostat någon en del pengar. Du vill inte vara näst på tur!
 3. Läs och fyll i den. Förstå vilka certifikat som behövs och kräv dem från din(a) entreprenör(er). Bifoga ritning(ar) och certifkat.
 4. Skicka in ansökan till styrelsen. Papperskopior kan lämnas till expeditionen (port 114, 1tr) men att skanna och skicka in digitalt till info@rektangeln22.se leder oftast till en kortare handläggningstid. Det kan ta upp till tre veckor att få ett svar men vanligtvis går det mycket fortare. Speciellt om man lämnar in allting från början.
 5. Du får under inga omständigheter påbörja renoveringen innan du fått din ansökan beviljad.
 6. När ansökan är godkänd gå genom hela blanketten med din entreprenör. Vissa uppgifter är viktiga för dem att veta! T.ex. elledningar i badrumsgolven och hur man bokar vattenavstängning.
 7. Efter renovering skicka kopior av alla intygen till föreningen.

SBC kan utföra mindre jobb
SBC är bostadsrättsföreningens tekniska förvaltare. Vill du använda dem för att göra mindre enkla uppdrag med hjälp av fastighetsskötare i din bostadsrätt erbjuder de gärna det till fasta priser. Kontakta SBC på 0771-722 722 om du vill anlita dem för sådana mindre arbeten. Inga sådana här tjänster går via bostadsrättsföreningen. Du anlitar dem som vilken hantverkare som helst. Dock erbjuder de bra priser just till våra boende.