Att anmäla en störning

I vår förening bygger boendet på ömsesidig respekt mellan grannar och att man inte i onödan stör sina grannar med höga ljud. I trivselreglerna finns tydliga bestämmelser om hur buller får förekomma, i vilken omfattning och vid vilka tider. Det är viktigt att de tiderna respekteras för allas vår trevnad.

Om du upplever att en granne inte uppfyller dessa regler är det bästa att ringa på och påtala det hela. Ofta är det ren tanklöshet som gör att sådant buller uppkommer.

Om du upplever att ditt påtalande inte respekteras och oljudet fortsätter i strid med våra trivselregler har du möjlighet att kontakta vår störningsjour – Bevakningsassistans.

Föreningens avtal med Bevakningsassistans garanterar att de kommer med kort varsel. De kommer vid anmälan att ta upp alla uppgifter om dig och det störande ljud du upplever. Om det är en påtaglig störning kommer de att se till att oljudet tar slut.

I dessa fall ska du inte anmäla till störningsjouren. Om det gäller:

- störning i annan fastighet. Kontakta boende i den fastigheten eller ring polisen.
- uppenbar brottslig verksamhet som misshandel – ring polisen på 114 14.
- ljud av vardaglig karaktär som barn som leker, vuxna med skor inomhus mm.
- störande ljud som sker inom ramen för våra trivselregler
- störande ljud som redan har avslutats eller mycket snart lär avslutas.

Notera att om Bevakningsassistans inte dokumenterar någon störning när de kommer är huvudregeln att kostnaden för utryckningen tas av den som anmäler.
Dokumentation av störning måste ske av Bevakningsassistans. Det räcker inte att du själv eller någon annan upplevt det. En utryckning kostar runt 1500 kronor per gång.

Tänk på att det allt som oftast är effektivast och trevligast att själv ringa på och påtala problemet. Det är också billigast för föreningen, och kanske för dig.

Störningsjouren Bevakningsassistans telefonnummer är 08-551 110 88.