Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningsstämman efter förslag från valberedningen. Mandatperioden är enligt stadgarna ett verksamhetsår, från stämma till stämma. Föreningsstämman väljer styrelse medan konstitueringen bestäms av styrelsen.

Läs mer i stadgarna

Följande personer med tillhörande roller efter konstitueringen ingår i styrelsen för 2023/24:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande
Ursula Berge

Vice ordförande
Tony Santangelo

Kassör
Kerstin Schillberger

Sekreterare
Amanda Borg

Övriga ledamöter
Mårten Sandberg
Tomas Johansson
Donovan Hughes
Leif Karlander
Malin Lindhagen
Hossein Kia

Suppleanter:
Amanda Borg
Jon Hulander

Du är alltid välkommen att kontakta föreningen. Bäst görs det via kontaktformuläret https://www.rektangeln22.se/kontakt. En gång i månaden, första helgfria torsdagen klockan 18-19, har föreningen en medlemstimme då boende är välkomna till styrelselokalen i port 114, våning 1 och träffa två i styrelsen (infaller dagen dag före röd dag eller på röd dag flyttas medlemstimmen fram en vecka). Du kan även lämna vanliga brev i vår brevlåda i port 114, våning 1.

Notera att styrelsen INTE kan nås via något telefonnummer utan företrädesvis via kontaktformuläret, epost info@rektangeln22.se eller under medlemstimmen.

Kontakta INTE styrelsen genom att ringa på hemma hos oss. Alla ärenden hanteras snabbare, säkrare och korrektare om de går via ovanstående vägar istället.

Behöver du felanmäla? Gå in på denna sida.