Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningsstämman efter förslag från valberedningen. Mandatperioden är enligt stadgarna ett verksamhetsår, från stämma till stämma. Föreningsstämman väljer styrelse medan konstitueringen bestäms av styrelsen.

Läs mer i stadgarna

Följande personer med tillhörande roller efter konstitueringen ingår i styrelsen för 2022/23:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande
Ursula Berge

Vice ordförande
Tony Santangelo

Kassör
Vanessa Palmén

Sekreterare
Anna Gellerstedt

Övriga ledamöter
Peter Löfgren Russo
Mårten Sandberg
Tomas Johansson
Donovan Hughes
Leif Karlander

Suppleanter:
Malin Lindhagen
Amanda Borg

Du är alltid välkommen att kontakta föreningen. Bäst görs det via kontaktformuläret https://www.rektangeln22.se/kontakt. En gång i månaden, första helgfria torsdagen klockan 18-19, har föreningen en medlemstimme där du är välkommen till styrelselokalen i port 114, våning 1 och träffa två i styrelsen (infaller dagen dag före röd dag eller på röd dag flyttas medlemstimmen fram en vecka). Du kan även lämna vanliga brev i vår brevlåda i port 114, våning 1.

Notera att styrelsen INTE kan nås via något telefonnummer utan företrädesvis via kontaktformuläret, epost info@rektangeln22.se eller under medlemstimmen.

Kontakta INTE styrelsen genom att ringa på hemma hos oss. Alla ärenden hanteras snabbare, säkrare och korrektare om de går via ovanstående vägar istället.

- Felanmälan görs via den tekniska förvaltaren HSB här.
- Ekonomiska ärenden hanteras av vår ekonomiska förvaltare SBC. Dem når du vardagar 07:00 - 21:00. Tel 0771-722 722. Se också SBC:s hemsida www.sbc.se
- Akuta ärenden utanför öppettider (Securitas jour) Ring 08-695 00 00