Ytterdörrar

Bra tillägg till dörren

Lägenhetsdörren ska förutom att passa in i fastigheten även vara säker och därför har föreningen en policy för ytterdörrar och ett erbjudande för den som vill köpa en säkerhetsdörr.

Styrelsen förhandlar regelbundet fram erbjudande om säkerhetsdörrar. Det senaste var 2021-22 (erbjudande på säkerhetsdörrar) med företaget Prodoor. Det erbjudandet är avslutat, men det går att kontakta företaget och se vilket erbjudande du själv kan få.

Dörrpolicy

 • Enskilda medlemmar får byta till säkerhetsdörr på egen bekostnad
 • Medlemmen anmäler/ansöker till föreningen och föreningen fattar beslut samt delger beslut till medlemmen
 • Dörrar i portarna har dörrblad i stål med standardlaminat och vit stålkarm
 • På våningsplan i trapphus ska ytan ”mahogny” väljas
 • Dörrarna på loftgångarna har beklädnad i träprofiler med vertikala spår som originaldörren. Den mörkbruna färgen på utsidan som ska användas heter NCS-S 8502R
 • Dörren ska ha brevinkast, tittöga och dubbla lås, handtag, tröskel och vredkåpa
 • Dörren ska vara brandklassad E30
 • Dörren ska vara brandgastäthetsklassad Sa, Sm
 • Dörren ska vara ljudklassad 35 dB
 • Dörren ska vara inbrottsklassad med förstärkta låspunkter och bakkantssäkringar
 • Medlemmen ansvarar för att arbetet utförs fackmannamässigt och att lister och väggar återställs inklusive eventuell målning
 • Medlemmen ansvarar för att etiketten med det tresiffriga lägenhetsnumret sitter på den nya dörren.
 • Medlemmen ska anmäla/ansöka till föreningen. För att bekräfta att man tagit del av de regler som gäller i form av acceptabla tider för dörrbyte och vad som gäller med sopor m m.