Inflyttning

Flytthjälp

Lastzon
Föreningen äger ingen egen mark. För att ställa upp flyttbil måste det ske på kommunal mark med kommunens, regler och avgifter. Under tiden flytten pågår finns det markerad lastplats vid Dalslandsgatan 2 och vid Ringvägen 111 som man kan använda. Annars finns det även avgiftsbelagda parkeringsplatser på denna sida Götgatan. Det råder parkeringsförbud utanför järngrinden vid Älvsborgsgatans undre del, men kommunens parkeringsvakter kan ha överseende under aktiv flytt. Du parkerar på egen risk på alla dessa platser.

Transportvagnar
Eftersom det råder körförbud på gården lånar föreningen ut transportvagnar som underlättar när du ska flytta in eller ut. Ett bra sätt även när du ska bära större och/eller tyngre saker.

Tidsramar
Du kan låna vagnar under del av dag eller en hel dag och när du är klar ställer du in vagnen i förrådet igen. Behöver du vagnen två dagar i sträck lämnar du tillbaka den över natten och hämtar den dagen därpå.

Hitta vagnarna
Vagnsförrådet finner du i port 114, längst in på bottenvåningen. Du använder din aptusbricka med högre behörighet (dvs enbart bricka med färgad dekal/röd bricka går att använda) för att komma fram till vagnsförrådet. Det är tre dörrar att passera. En grå dörr vid trappan, en vit grind till höger innanför den grå dörren och ca 50 meter bort i korridoren finner du dörren till där vagnarna finns på vänster sida. Det står Vagnsförråd på dörren.

Vagnarna måste självklart ställas tillbaka i vagnsförrådet efter användning. Det är inte okej att lämna en vagn på gården eller i trapphus över natten för att den ska användas dagen därpå tex. Kör tillbaka den i vagnsförrådet och hämta den nästa dag.