Uteplatsen

Ny uteplats

Om du har uteplats istället för balkong har du ofta mer yta och en grönare känsla än vad balkonginnehavarna har. Det ger både möjligheter och ansvar. Ett är att insidan på planket och golvet på din uteplats är ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare. Utsidan på planket, och planket i sig, är bostadsrättsföreningens ansvar.

Det kommer allt fler frågor om man får göra om trädäcket på sin uteplats. Svaret är ja. Det finns bara lite saker att tänka på som vi beskriver i bilagan här nedan. Det handlar framförallt om att inte skada fuktspärren som utgörs av en matta samt att skapa tillräckligt stabil konstruktion med möjlighet till avrinning och med rejäl luftspalt.

Tänker du på det när du bygger har du chans att få en riktigt härlig uteplats för lång tid framöver.