Miljögruppen

Återvinningsträd

Föreningen har en miljögrupp för att göra oss mer hållbara och klimatsmarta. Den har tex sett till att vi nu kan återvinna matavfall. Även frågor runt solceller, energieffektivisering, sätt att spara vatten, inte minst varmvatten, källsortering och många andra frågor har den på sitt ansvar. Du når den på mailadressen miljogruppen@rektangeln22.se eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda.