Miljögruppen

Återvinningsträd

Föreningen har nyligen begåvats med en miljögrupp för att göra oss mer hållbara och klimatsmarta. Den tittar till exempel på frågor om hur vi kan återvinna matavfall. Det kräver ju Stockholm stad att vi ska ha fullt utbyggt senast 2023 så det börjar vi med redan nu. Även frågor runt solceller, energieffektivisering, sätt att spara vatten, inte minst varmvatten, källsortering och många andra frågor har de på sitt ansvar. Du når den på mailadressen milijogruppen@rektangeln22.se Eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda.