Valberedning

Valberedning

Föreningsstämman har till valberedning för 2022/2023 valt Jesper Högström, Carl-Johan Uddenberg, Jessica Laurén, Björn Sundberg och Leif Ladeby. Den nås på valberedning@rektangeln22.se