Valberedning

Valberedning

Föreningsstämman har till valberedning för 2023/2024 valt
Jesper Högström
Carl-Johan Uddenberg
Jessica Laurén
Anna Gellerstedt
Maja Österlund

Valberedningen nås på valberedning@rektangeln22.se