Swish

Swish

Om du behöver swisha till föreningen gör du det på 123 317 5932. Du kan också scanna QR-koden ovan.

Vill du betala på annat sätt så är föreningens konto i Nordea: Affärsgiro 38 414-9

Skriv, oavsett på vilket sätt du betalar, vad betalningen avser och tresiffrigt lägenhetsnummer så går betalningen att spåra lättare.