Gym

Brfgym

Bostadsrättsföreningen tillhandahåller ett gym på 80 kvm med ett 15-tal stationer för konditions- och styrketräning. Gymmet finns på plan 1 i port 114. Gymmet drivs av bostadsrättsföreningen utan vinstintresse.

Öppettider
Gymmet är öppet alla dagar 06.00 – 22.00. Dessa tidsbegränsningar har vi av hänsyn till boende i närheten.

Tillträde
Alla hushåll i föreningen kan få tillgång till gymmet. Här nedan finns en ansökningsblankett som ifylls och lämnas till Bostadsrättsföreningen. Avtalet ska signeras av vuxen person i hushållet som är bostadsrätts- eller hyresrättsinnehavare. Ansökan gäller för innevarande kalenderår (1/1-31/12) och förlängs automatiskt med ett år i taget om inte uppsägning görs. Alla i hushållet har tillgång till gymmet. Personer under 14 år måste vara tillsammans med vuxen i gymmet. Behörig får ta med en gäst var.

Avgift
Årsavgiften är för närvarande 300 kr per lägenhet. Avtalet är löpande ett kalenderår (1/1-31/12) i taget och debiteras på månadsavin/hyresavin i januari varje år. Avgiften kan komma att justeras i samband med årsskifte. Om du inte längre vill ha tillgång till gymmet säger du upp avtalet senast 1 november året före. Maila då gym@rektangeln22.se. Då avslutas den automatiska debiteringen och din tillgång till gymmet i och med följande årsskifte. Säljer du din lägenhet avslutas avtalet automatiskt utan återbetalning för resterande kalenderår i samband med tillträdesdagen. Ny köpare av din lägenhet måste teckna ett nytt avtal med ny årsavgift. Avtalar du under ett kalenderår kommer årsavgiften på din nästkommande avi, dock ej om tillträdet är i november eller december. De månaderna debiteras du inte för, utan får “på köpet” då nästkommande kalenderår debiteras på din månadsavi för januari nästkommande år.

Access till gymmet sker via nyckelbrickor
Access till gymmet läggs på hushållets nyckelbrickor med högre behörighet. Om du bryter mot ordningsreglerna kan accessen på hushållets nyckelbrickor tas bort.

Utrustning
Gymmet är fullt utrustat. Det består av löpband, crosstrainer, träningscykel och roddmaskin för konditionsträning. Av styrketräningsmaskiner finns kryssdrag, dip hävräck, benböj, benspark, Smithmaskin, roddmaskin, magmaskin och revers peckdeck. Övrig utrustning består av ryggsträckare samt bänk- och presstativ, fitnessbänk, Roman Chair, hantelset 1-10 kg och 12,5-35 kg. Gymmet har även ett gäst-Wi-Fi du kan använda för att lyssna på musik eller se film. Nätverksnamn och lösenord till gäst-wi-fi hittar du inne i gymmet när du har kommit in.

Vill du ha access?:
Medlem som vill ha tillgång till gymmet gör det enklast och snabbast på nedanstående sätt:

1. Läs villkoren på denna sida.
2. Läs ordningsreglerna noggrant.
3. Fyll i formuläret här. Genom att göra detta accepterar du villkoren och ordningsreglerna.
4. Avvakta mail med bekräftelse att du fått access till gymmet på dina två nyckelbrickor med högre behörighet.
5. Börja gymma!

Synpunkter, frågor eller felanmälan görs till gym@rektangeln22.se