Skyddsrum och portar

Skyddsrum

Portar
I händelse av längre strömavbrott kommer alla portar från innergård och in i husen att låsas upp manuellt. Det gäller även dörrar och grindar inne i fastigheten. För portar ut mot gatan kommer, vid händelse av strömavbrott, endast vissa portar att vara olåsta för att minimera risken när skalskyddet är brutet. För kortare strömavbrott finns batteribackup.
Information rörande detta kommer att finnas tillgänglig på anslagstavlor mm i händelse av strömavbrott. Det kommer alltid att gå att komma in till sin egen lägenhet samt till skyddsrum i händelse av höjd beredskap. Alla skyddsrum är dessutom möjliga att nå via trappor när hissar inte fungerar.

Skyddsrum
I kvarteret Rektangeln 21/22 finns fyra skyddsrum. De rymmer 300 personer var. Varje person har tillgång till 0,75 kvadratmeter. Varje utrymme är ca 225 kvadratmeter. Våra skyddsrum rymmer sammantaget 1 200 personer. Skyddsrum är allmän plats i händelse av höjd beredskap, varför inte bara boende i vår förening samt de som arbetar och befinner sig i Ringens shopping och garaget har tillgång till skyddsrummen, utan de är tillgängliga för vem som helst.

denna hemsida kan du läsa mer om skyddsrum.

Våra skyddsrum finns i portarna 102 - 2 (förråd D), 116 -1 (gå via 114-1, förråd G), 120 -2 (förråd A) samt 124 -2 (förråd E). I dessa förråd finns idag lägenhetsförråd.

Skyddsrummen ligger i en annan fastighet än vår eftersom gatuplan och därunder är annan fastighet. Vi har dock servitut på de lokalerna i fredstid och använder dem som lägenhetsförråd vilket är helt i enlighet med lagstiftningen. Fastighetsägaren (som alltså inte är bostadsrättsföreningen) är skyldig att tillse att skyddsrummen är rätt utrustade. Det finns förråd i skyddsrummen med rätt utrustning vid höjd beredskap. Skyddsrummen besiktigas regelbundet av MSB. i bilagan kan du läsa lite mer i detalj om våra skyddsrum.

Vid höjd beredskap ska skyddsrummen tömmas av bostadsrättsföreningen inom 48 timmar. Det innebär att när larmet går ska ni som har lägenhetsförråd i de utrymmena tömma era förråd inom 24 timmar. Det som är kvar efter 24 timmar kommer bostadsrättsföreningen att forsla bort utan någon garanti om säker förvaring och om det går att få tillbaka sakerna.

Kontrollera om du har lägenhetsförråd i något av ovan nämnda utrymmen och var förberedd, vid höjd beredskap, att tömma det.