Försäkring

Försäkring

Boende i föreningen, hyresgäster såväl som bostadsrättsinnehavare, uppmanas starkt att ha en egen hemförsäkring. Du bör som enskild bostadsrättsinnehavare komplettera din hemförsäkring med ett extra bostadsrättstillägg. Föreningen har inte tecknat en kollektiv tilläggsförsäkring för samtliga bostadsrättsinnehavare.

Föreningens har en fastighetsförsäkring hos IF sedan 1 juni 2021. Den täcker vissa av föreningens kostnader för stora skador som uppkommer i fastighetens inre grundstruktur t.ex. vid stora läckage med skador som påföljd i radiator, stam eller annan trycksatt ledning i schakt eller väggar. Även skador på föreningens fasta avloppsstam hanteras av fastighetsförsäkring.

Vad täcks inte av föreningens fastighetsförsäkring?
• Material och återuppbyggnad av ett badrums tätskikt, våtrumsmatta, kakel och klinker.
• Golv och bänkstommar, skåp och övrig inredning (material och montering) i ett kök efter en vattenskada

Var går gränsen?
Gränsen går t.ex. vid det avloppsrör som är ingjutet i vägg eller golv eller där huvudkran (ballofix) är fast monterad i vägg eller golv. Från denna punkt in i lägenheten ansvarar respektive lägenhetsinnehavare för sina installationer och skadekostnader
Vill du komplettera ditt försäkringsskydd med t.ex. en s k allrisk/drulleförsäkring kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Läs mer om vattenskador och ansvarsfrågan.