El

IMD

Bostadsrättsföreningen har infört gemensam el vilket innebär att du inte betalar för elnätsavgift till den egna lägenheten. Du betalar för din egen elförbrukning i efterhand via din månadsavi. Systemet kallas IMD - individuell mätning och debitering. Du kan läsa mer om det här.