Mäklare

Mäklarinfo

Här finns information som riktar sig till mäklare och i viss mån även spekulanter. Informationen uppdateras flera gånger per år.

Finns inte svaret på någon fråga, hör då av dig till info@rektangeln22.se.

Mäklare som bryter mot reglerna för mäklare som anges här, för hur en lägenhet annonseras och visas anmäls till Mäklarsamfundet. Detta rör framförallt regler runt skalskyddet och annonsering. Se nedan.

Under rubriken "föreningen" finns årsredovisningar och föreningens stadgar utlagda.
Föreningen har tecknat ett tioårigt avtal med Stockholms stad rörande tomträttsavgälden. Avgiften kommer i princip att vara oförändrad under perioden 2018-2028.

Ekonomisk förvaltning
SBC
Box 226
85104 Sundsvall
Tel 0771-722 722
Öppet vardagar 07.00 - 21.00
kundtjanst@sbc.se
Mäklarservice: https://maklarservice.sbc.se/

Hos SBC kan mäklare erhålla uppgifter om bl a:
- Aktuella innehavare av bostadsrätten
- Andelstal
- Eventuella ekonomiska krav på säljaren
- Månadsavgift för lägenheten
- Om lägenheten är pantsatt
Fullmakt eller förmedlingsuppdrag bifogas av mäklaren.

Avgifter i samband med överlåtelse
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får högst uppgå till samma avgift i procent av gällande prisbasbelopp som bostadsrättsföreningen i sin tur debiteras för tjänsterna.

Överlåtelseavtal och medlemsansökningar laddas upp på SBC mäklarwebb, https://maklarservice.sbc.se/

Pantbrev skickas till SBC, adress se ”Ekonomisk förvaltning”.

E-postadress till köparna ska alltid lämnas.

Föreningen tar alltid kredit- och personupplysningar om köparen/na.

Beslut om medlemskap tas löpande per capsulam av styrelsen och protokollförs på ordinarie styrelsemöte som i normalfallet är var fjärde vecka. Det åligger mäklaren att samtliga handlingar är korrekta och fullständigt ifyllda. Korrekt ifyllda och kompletta handlingar behöver vara föreningen tillhanda för att beslut ska kunna tas.

Vid delat ägande är tio procent minsta andel en person kan äga av bostadsrätt. Föreningen godkänner inte att antalet ägare av en bostadsrätt överstiger fyra personer. Minderåriga tillåts, som huvudregel, inte vara ägare. Minst en av ägarna ska vara folkbokförd i lägenheten, dvs permanent bosatt i den. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen bevilja undantag.

Inflyttning kan ske först när köparen beviljats medlemskap.

Säljaren är skyldig att visa mäklaren/köparen förrådet samt se till att det är tömt vid tillträdet.

I månadsavgiften ingår värme, vatten, förråd, tillgång till tvättstuga, men inte hushållsel. Bostadsrättsföreningen har gemensam el. Den boende slipper därmed även elnätsavgiften för den egna lägenheten. Även bredband på 500-1000 Mbit/s och Tele 2s basutbud rörande kabelteve ingår i avgiften. För närvarande ligger månadsavgiften på ca 515 kr / kvm i snitt. Det finns inga beslutade eller planerade höjningar av avgifterna.

Föreningen har ingen gemensam tilläggsförsäkring. Varje medlem och enskild bostadsrättsinnehavare måste därför ha ett extra bostadsrättstillägg kopplat till sin hemförsäkring.

Under rubriken "föreningen" finns fakta om fastigheten och under rubriken "boendeinfo" finns information om föreningen.

Fastighetsbeteckning är Rektangeln 22

Byggnadsår är 1981-1983

Byggnadssätt är bärande väggar och bjälklag av betong med fasad av tegel.

Balkongerna har betonggolv med räcken och övriga detaljer av målad plåt.

Uteplatser har betongplatta med avskiljare mot gården av trä.

Föreningen består av 388 lägenheter, fördelade på fyra bostadshus om sex till nio våningar. Port 108, 116 samt 130 är fristående huskroppar, s k punkthus. Fastigheten bildar ett eget kvarter och gränsar till Götgatan/Ringvägen/Älvsborgsgatan/Dalslandsgatan. Ringens köpcentrum ligger i gatuplan.

Fördelningen av lägenheter samt ytorna på dem är
- 137 lägenheter, två rum och kök/kokvrå mellan 51-78 kvm
- 34 lägenheter, tre rum och kök mellan 78-99 kvm
- 143 lägenheter, fyra rum och kök mellan 84-113 kvm
- 67 lägenheter, fem rum och kök mellan 99-120 kvm
- 7 lägenheter, sex rum och kök mellan 118-142 kvm

Husen är byggda runt en grönskande och bilfri innergård med grillplatser, boulebana och bärbuskhörna med sittplatser och parasoller på soldäck. På gården finns även en egen konstgräsplan, till stor glädje för barnen och något att vara stolt över för föreningen. Det finns även ett streetbasketmål. Tre stycken lekplatser. Både fasta och flyttbara utemöbler finns.

Fastigheten har s k forcerad ventilation med värmeåtervinning (FTX).

Värmen är vattenburen radiatorvärme (fjärrvärme).
Längst ner på denna sida hittar du senaste Energideklaration för Rektangeln 22.

Samtliga våningsplan har sopnedkast, sopsug, för hushållssopor. Inom föreningen finns utrymme för såväl källsortering som grovsopor. Byggsopor, skrymmande grovavfall och vitvaror forslas bort av lägenhetsinnehavaren.

Tvättstugor
Fyra tvättstugor finns i fastigheten. Alla hushåll har tillgång dem. Tre av dem kan bokas dygnet runt. Bokning görs via webb, app eller via terminal i respektive tvättstuga.

Kabelteve
Leverantör av TV är Tele 2. Standard är deras digitala basutbud som ingår i avgiften.

Bredband
Bredbandsleverantör är Ownit. Samtliga lägenheter har bredbandsanslutning med upp till 500-1000 Mbit/s i båda riktningarna. Kostnaden för 500-1000 Mbit/s ingår i avgiften. Ownit levererar även IP-telefoni och IP-teve, se under rubriken "bredband".

Gemensam el
Bostadsrättsföreningen har gemensam el för alla lägenheter och lokaler. Det innebär att den boende inte har någon elnätsavgift till den egna lägenheten samt att all el upphandlas av bostadsrättsföreningen. Genom - IMD - Individuell mätning och debitering, faktureras alla boende sin egen elförbrukning i efterhand på månadsavin.

Avgifter/ekonomi:
Väsentliga beslut, såsom om förändringar av avgiften, kommuniceras först till medlemmar genom nyhetsbrev. Styrelsen kan därför inte lämna någon information som inte redan kommunicerats till en medlem som vill sälja lägenheten. I övrigt offentliggörs inte vad styrelsen diskuterar internt. För övriga ekonomiska uppgifter hänvisas till senaste årsredovisningen.

Gästlägenhet och Festlokal
Föreningen erbjuder sina boende möjlighet att boka såväl gästlägenhet som fest- och minikonferenslokal till mycket bra priser.

Gym
Alla boende har möjlighet att teckna avtal och få tillgång till ett mycket välutrustat gym, till en mycket låg kostnad, för närvarande 300 kr per hushåll och år.

Hobbyrum, bytesrum och vagnsförråd
Alla boende har tillgång till hobbyrum, bytesrum och vagnsförråd för lån av transportvagnar.

Odlingslådor
På gården finns ett 20-tal odlingslådor som går att hyra för boende under odlingssäsongen. De är placerade på en avskild plats på gården med egen umgängesdel.

Förråd
Varje lägenhet har ett tilldelat källarförråd. Flera cykelförråd finns i fastigheten. Det finns möjlighet att hyra extra förråd .

Källsortering
I fastigheten finns fastighetsnära källsortering av alla fraktioner som kartong, papper, glas, metall, matavfall, elavfall, batterier samt grovsopor. Därmed kan den mesta källsorteringen, förutom giftigt och farligt avfall sorteras i fastigheten av de boende.

Garage
Under fastigheten finns inte bara Ringens Shopping utan även garage. Det hyrs ut av Aimo Park och det finns även möjlighet för boende att hyra fast eller annan plats där. Under 2024 kommer elbilsplatser att finnas tillgängliga.

Avslutade eller påbörjade arbeten i fastigheten
- Samtliga trapphus målades 2009-2010 och förbättringsmålning sker löpande.
- Renovering av fönsterbågar är genomfört under 2010-2013.
- Ventilationssystemet är bytt i hela fastigheten under 2011-2012.
- Utbyte av termostatventiler under 2012.
- Tilläggsisolering av vindarna under 2012.
- Renovering och målning av taken är gjort under 2012-2015.
- Hissrenoveringar 2012-2019.
- Elkablar på taken byttes under 2013.
- Stationär sopsugsanläggning installerades 2013.
- Cykelställ nya och upprustning 2014
- Namn- och anslagstavlor februari 2015
- Tätning av ytskiktet på terrassen mot Dalslandsgatan 2-6 2015
- Lagning asfaltytor på gården sommaren 2015
- Renovering av huvudentrén port 100-130 2016
- Upprustning av gård 2018
- Uppgradering av Aptus låsssystem 2019-2020
- Renovering av fyra hyresrätter och två kontorslokaler 2019
- Uppfräschning lekplatser 2019
- All belysning i loftgångar, entréer och trapphus utbytt till lågenergi-LED-armatur 2019
- Lagning av tak, 2019
- Obligatorisk ventilationskontroll 2019
- Ny cirkulationspump i värmesystemet 2019
- Ny utrustning på gården vad gäller cykelmekstation, grillplatser mm 2019-2020
- Mindre renovering av festlokalen, 2020
- Reparation och justering av ventilation i förskola 2020
- Nya skärmar i driftundercentraler 2020
- Nya expansionskärl i en undercentral, 2020
- Byte av belysning i trapphus, grovsoprum samt andra biutrymmen till lågenergi-LED-armatur 2020
- Partiellt byte av gårdsbelysning till lågenergi-LED-armatur, 2020
- Alla magnetventiler borttagna 2020
- 13 nya switchar till bredbandet för högre bandbredd och driftsäkerhet 2020
- Komplettering av övervakningskameror 2020
- Mindre renovering av tre gatuentréer 2020
- Byggnation av nya cykelställ på gård och gata 2021
- Införande av gemensam el för alla lägenheter och lokaler 2022
- Stamspolning av samtliga lägenheter 2022
- Kanalrensning och OVK i samtliga lägenheter 2022

För ytterligare information: info@rektangeln22.se

Inspektion
Styrelsen kan, om den så önskar, göra en inspektion av lägenhet som är ute till försäljning för att säkerställa att det inte har skett renoveringar som ej har godkänts av bostadsrättsföreningens styrelse eller av den utsedd person. Vanliga fel är förändringar i vatten och avlopp, installation av motordriven köksfläkt samt borttagande av ventilerade golvlister vilket inte är tillåtet något av det.

Annonsering
Vid annonsering i våra entréer och på andra ställen är vi tacksamma om ni sätter skyltmaterialet på ett sådant sätt att det är enkelt att ta bort efter visningen, dvs inga fästkuddar, silvertejp eller liknande. Det är obligatoriskt för mäklaren att snarast efter den sista visningen ta bort alla annonser från våra huvudentréer, loftgångsdörrar, anslagstavlor mm. Självklart får ingen reklam från mäklaren sättas upp i vår fastighet.

Låskolvar
Det är inte tillåtet att sätta tejp på låskolvar för att spekulanter ska kunna ta sig in, utan man bör ha en medarbetare stående i porten/portarna som vägleder dem. Vajerlås eller andra konstruktioner/tejpningar som tydligt exponerar att skalskyddet är brutet är inte heller tillåtet och kommer att tas bort om det upptäcks. Vi föreslår diskret tejpning vertikalt (med pappbit för låskolven) utan synlighet från utsidan om man ej kan ha medarbetare som vägleder. Tillse efteråt att låskolv inte fastnat och att porten stänger och låser.

Stammar
Bostadsrättsföreningen har en underhållsplan där stamspolning är planerad vart femte år. 2038 är stambyte planerat.

Förslag på alternativ planlösning
Bostadsrättsföreningen avråder bestämt mäklare att rekommendera alternativ planlösning som innebär att man flyttar kök och/eller badrum. Den typen av ny planlösning kräver förändringar av ventilationssystemet vilket föreningen kommer att säga nej till i samband med att en renoveringsansökan lämnas in. Föreningen godkänner inte rivning eller håltagning i bärande väggar. Ev avstyckning av rum till flera kan bara göras om direkt tilluft säkras till alla rum.

Rundvandringar och medlemstimmar
Den första torsdagen i månaden anordnar styrelsen rundvandringar för nya medlemmar. Då får man se fler delar av fastigheten som normalt säljaren inte har visat. Om den nya medlemmen infinner sig vid styrelselokalen i port 114, första våningen finns där styrelserepresentanter som genomför rundvandringen. Samma tid och plats har även föreningen månatligen medlemstimme för befintliga medlemmar där frågor kan ställas till styrelsen. Informera gärna köparen om dessa båda möjligheter. Det går även att anordna rundvandringar på annan tid. Maila då en förfrågan till info@rektangeln22.se