Stämma på torsdag

Zoom+Suffra

Inga lättnader har skett vad det gäller restriktioner för möten. Därmed kör vi stämman i Kvadraten med bara åtta närvarande (två i mötespresidiet, två rösträknare, två tekniker, ordförande samt kassör)

Övriga medlemmar är därmed hänvisade till det digitala Zoommötet. Ni hittar mötesid och lösenord i handlingarna.

Om ni har poströstat kommer era röster att räknas in och adderas till digitala röster som kommer in via röstningssystemet Suffra. Ni loggar in på Suffra via den länk som finns i handlingarna och med det id och lösenord ni fått i lös lapp i handlingarna.

Även om ni redan har poströstat kan ni följa stämman via Zoom.

Välkomna!