Digital stämma avlöpte fint

Gemensam el

Ordinarie stämma avlöpte fint på torsdagskvällen. 62 röstberättigade totalt medverkade på stämman i form av poströster eller digital röstning genom det ypperliga röstningsverktyget Suffra.

Vi har nu fattat beslut om att införa gemensam el och vi kommer att försöka få det gjort så snart som möjligt.

Vi har även fattat beslut i andra läsning om att ändra stadgan rörande valberedningens storlek och arbetssätt samt att vi, efter enkät till medlemmarna, genomför åtgärder för bättre lokalutnyttjande i föreningen till nytta för medlemmarna. Revisorn gav en ren revisionsberättelse och stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Mötespresidiet och rösträknarna tackades avslutningsvis av med blommor.

Till ordinarie i styrelsen valdes:
Ursula Berge (omval)
Per Widén (omval)
Anna Gellerstedt (omval)
Vanessa Palmén (omval)
Björn Sundberg (omval)
Carl-Johan Uddenberg (omval)
Alexander Hahn (nyval)
Tony Santangelo (nyval)
Peter Löfgren-Russo (nyval)

Som suppleanter valdes:
Malin Lindhagen (nyval)
Holger Levy (nyval)

Till valberedningen valdes:
Olivia Fröström (omval)
Jesper Högström (omval)
Olivia Schulze-Lecerf (omval)
Birgitta Wikland (omval)