Stämman avlöpte fint

Inlagt av Ursula ons, 2022-05-25 07:24
Stämma2022

På tisdagen höll föreningen sin årliga stämma. Stämmans presidium bestod av erfarna Gunnar Ljungholm och Bodil Stein sekunderade av röstningssystemets ciceron Freddy Grip. 58 röstande deltog på stämman som både var fysisk och digital.

Årsredovisningen redovisades och godkändes, styrelsen fick enhälligt ansvarsfrihet, ett antal val genomfördes och sju motioner och en proposition behandlades. Besluten gick i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag, med några få kompletteringar.

Följande styrelse är vald för det kommande verksamhetsåret 2022/23:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande
Ursula Berge

Vice ordförande
Tony Santangelo

Kassör
Vanessa Palmén

Sekreterare
Anna Gellerstedt

Övriga ledamöter
Peter Löfgren Russo
Mårten Sandberg
Tomas Johansson
Donovan Hughes
Leif Karlander

Suppleanter:
Malin Lindhagen
Amanda Borg