Vill du källsortera matavfall?

Inlagt av Ursula mån, 2022-06-06 09:32
Matavfall

Från och med 1 januari 2023 måste alla fastighetsägare erbjuda alla boende möjligheten att återvinna matavfall. Vi kommer att börja med att tillhandahålla bruna påsar för matavfall som kan lämnas i bruna kärl i källsorteringen (port 106, gatuplan). Du som bor i fastigheten har fått ett nyhetsbrev där vi ställer frågor rörande hur ert hushåll vill sortera matavfall. Svara gärna på den enkäten. Länk finns i nyhetsbrevet. Under hösten kommer varje hushåll att få påshållare, påsar och vaskskrapa som vi erhåller kostnadsfritt från Stockholm stad. Läs mer på Stockholm stads hemsida.