Behöver du åtgärda OVK-problem?

Inlagt av Ursula fre, 2022-06-24 11:01
Till- och frånluft

Har du fått ett brev i brevlådan om att du måste åtgärda problem i din lägenhet efter OVK?

Fel i kök:
I våra kök ska det finnas frånluft, antingen genom en passiv spiskåpa med spjällfunktion eller en frånluftsventil. En aktiv spisfläkt eller kolfilterfläkt får aldrig anslutas till ventilationssystemet eftersom dina grannar då får ditt matos i sin lägenhet.

Om du eller tidigare ägare har bytt ut den passiva spiskåpan till en kolfilterfläkt måste du säkerställa att den inte är ansluten till ventilationssystemet eller byta den till en passiv spiskåpa med spjällfunktion. Om du har en kolfilterfläkt som inte är ansluten till ventilationssystemet måste du säkerställa att det finns en frånluftsventil någon annanstans i köket. Alla lägenheter har från början haft frånluft via spiskåpan så det finns möjlighet att ansluta frånluftsventilen till ventilationssystemet.

Fettfliter – om du saknar fettfilter så är detta enkelt löst genom att inhandla ett fettfilter och installera detta.

Om du saknar forceringsspjäll eller om det är trasigt behöver det lagas.

Fel i badrum:
I våra badrum ska det finnas en frånluftsventil. Alla badrum har haft det från början så om du eller tidigare ägare har renoverat utan att sätta dit någon frånluftsventil måste du åtgärda det. Detta gäller även de små WC som byggts till eller renoverats.

Fel i sovrum:
Alla rum/sovrum större än tre kvadratmeter ska enligt byggnormen ha tilluft. Detta kan antingen ske genom tilluft/don i taket eller genom att ett rum som saknar detta har två tallriksventiler om minst 20 cm i diameter så ett flöde skapas. Om du eller tidigare ägare har byggt om eller delat av rum måste du säkerställa att det finns tilluft i alla rum större än tre kvadratmeter.

Med vänlig hälsning,

Brf Rektangeln 22