Vill du skapa ett tryggare Södermalm?

Inlagt av Ursula tors, 2022-08-25 07:39
Nattvandrare

Vi har fått en fråga från polisen om vi har folk som vill skapa ett tryggare Södermalm genom att nattvandra. Vi klipper in förfrågan här nedan så kan väl ni som är intresserade formera en grupp. Blir ni/vi ett gäng kan vi från bostadsrättsföreningen anmäla gruppen. Hör av er till info@rektangeln22.se

Nattvandring på Södermalm
Våren 2021 gjordes det en nystart av nattvandringarna på Södermalm. I samverkan med Södermalms stadsdelsförvaltning, lokalpolisen Södermalm, stiftelsen Nattvandring.nu och facebooksidan ”Nattvandring på Södermalm”, började regelbundna nattvandringar att ske på fredagar under vår- och höstterminen. Stöd ges av Hotel Scandic Malmen, som upplåter lokal under nattvandringskvällen.

Hösten 2022 startar nattvandringarna den 19 augusti och varar till 11 november. Tider är 20.00-ca 23.30 och vandringen startar på Hotel Scandic Malmen med bland annat en information av nattvandringsledare och fältassistenter.

Vandringen leds av en nattvandringsledare som under kvällen har kontakt med fältassistenter, polis, ordningsvakter, väktare, ungdomsjour med flera. Nattvandringsverksamheten sker på frivilligbasis med hjälp av vuxna som bryr sig. Samtliga nattvandrare är försäkrade till, under och från nattvandringspasset genom försäkringsbolaget Skandia.

Hur har behovet av nattvandringar sett ut sedan starten våren 2021?
Fredagskvällar har varit en kväll för stora ungdomssamlingar i våra parker. Ungdomar har samlats för att umgås bland annat genom ”inbjudningar” från så kallade ”krökgrupper” i sociala medier. De unga kommer inte bara från Södermalm utan även från andra stadsdelar och kommuner. Alkohol men också cannabis förekommer regelbundet på träffarna. Det har varit mellan 50 och ca 250 unga i åldrarna 13-17 år som mötts på en plats (ibland flera platser). Behovet har funnits av vuxennärvaro för att skapa trygghet hos ungdomarna. En del unga har varit överförfriskade och nattvandrarna har funnits som stöd och kunnat kontakta t ex fältassistenter eller ungdomsjour för ytterligare stöd och hjälp till ungdomarna. Fler som vill nattvandra behövs! Nattvandrarna är uppskattade av de unga.

”Nattvandrarna på Södermalm” på Facebook
I gruppen läggs evenemang för de olika nattvandringarna upp. Där anmäler man sitt intresse för att delta under en vandring. På Facebooksidan finns även ytterligare information hur nattvandringarna går till och en kortkurs i nattvandring.

På tisdagen innan nattvandringsfredagen lägger aktuell nattvandringsledare upp en påminnelse om kommande vandring. Varje vandring ska ha minst tre deltagare inklusive nattvandringsledare men de ser gärna att flera nattvandringsgrupper kan bildas under kvällen.

Behovet av nattvandringar är stort
Detta mejl går till er föreningar, samfund m fl som en vädjan om att ni om möjligt kan delta i nattvandringarna på Södermalm. Kanske kan ni formera en grupp av vandrare en till två gånger per år, för att komplettera övriga nattvandrare?

”Nattvandrarna Södermalm” puffar gärna initiativ från föreningar och samfund m fl genom att lägga ett inlägg i Facebook-gruppen. Formerar ni en grupp nattvandrare skriv till sodermalm@nattvandring.nu och berätta vilka ni är, när ni kan delta och hur många som kommer. De i gruppen som har Facebook får gärna markera att de kommer i aktuellt evenemang. Era ”medlemmar” kan även gilla Facebooksidan som ”privatpersoner” och när det är möjligt för dem, delta i nattvandringarna.