Ringen byggs om nästa år

Inlagt av Ursula fre, 2022-10-28 08:24
Yttrande 2022 - 11096

Fastighetsägaren till Ringens shopping har sökt bygglov för att bygga om delar av Ringens shopping samt förändra fasaden och göra en ny entré mot Älvsborgsparken. Bygglovet heter 2022 - 11096 och kan hittas på Stockholms stads hemsida.

Bostadsrättsföreningen har gjort ett sjusidigt yttrande som går att hitta där samt här.