Planerad vattenavstängning 10 nov

Inlagt av Ursula lör, 2022-11-05 09:02
Vattenavstängning

Det har uppkommit en vattenläcka i taket på BodyShop som härrör från våra VVC-rör (varmvattencirkulation).
Därför måste vattnet stängas av i den undercentral som försörjer den södra delen av vår fastighet.

Avstängningen sker torsdagen den 10 november 23.00 och cirka fyra timmar framåt. Tänk på det när du slår på kranarna morgonen därpå.

Arbetet utförs nattetid för att störa oss boende, vårdcentralen och butikerna i så liten utsträckning som möjligt. De som påverkas är boende i portarna 100, 118, 120, 122, 124, 128 och 130.