Ännu mer tillgängliga tvättstugor i källaren

Inlagt av Ursula lör, 2022-11-05 09:00
Tvättstuga

För att öka tillgängligheten till våra tvättstugor gör vi nu de tre tvättstugorna i källarplan, som inte gränsar till lägenheter ännu mer tillgängliga. Det innebär både att de är bokningsbara 24/7 samt att boende kan välja vilken som helst av dem. Idag är varje boende hänvisad endast till en tvättstuga.

De aktuella tvättstugorna är placerade i källarplan mellan port 102 och 106, under port 120 samt under port 124. Det innebär också nya pass, dvs inte bara fem dagpass 07-10, 10-13, 13-16, 16-19 och 19-22, utan nu även ytterligare tre nattpass: 22-01, 01-04 och 04-07. I övrigt går bokningen till på precis samma sätt som tidigare. I stället för att ha tillgång till 10 tider per dygn (5 tvättpass per dygn i 2 grupper) har du nu tillgång till 48 tider per dygn (3 tvättstugor * 8 pass * 2 grupper) dvs nästan fem gånger fler.

Inga förändringar görs för tvättstuga 114 i gårdsplan varken vad det gäller ökad tillgänglighet eller fler tider eftersom den gränsar till flera lägenheter. Förändringen har redan börjat gälla.