Motionsstopp 1 feb 2023

Inlagt av Ursula fre, 2023-01-13 07:17
Klubba

Det börjar nu bli dags för medlemmar i bostadsrättsföreningen att skriva motioner till årets stämma. I enlighet med stadgan ska motioner ha inkommit senast 1 februari för att kunna behandlas på årsstämman. Skicka motioner till info@rektangeln22.se Vi uppskattar om ni skickar i wordformat.

Skriv gärna en tydlig beskrivande rubrik, en brödtext där du förklarar din idé med bakgrund och att motionen avslutas med ett tydligt beslutsförslag – en eller flera att-satser.

Vi återkommer med mer information om föreningsstämman. Stadgan stipulerar att det ska ske senast maj månads utgång. Vi återkommer om form, datum, tid, lokal och annat när det närmar sig.

Mvh

Styrelsen