Filterbyte i ventilationen

Inlagt av Ursula
Ventilationsfilter

Alla filter i våra ventilationssystem kommer att bytas 11-12 oktober.
Funktionaliteten i vår ventilation kommer då att gå ner, alternativt vara helt avstängd.
Det är en årlig service som görs för att ha en bra funktionalitet över tid.
Det kan märkas i form av sämre luftkvalitet just de dagarna.