Vattenavstängning

Vattenavstängning

Ett större arbete ska göras natten mellan 23 och 24 mars. Från kl 23.00 till (senast) kl 05.00 finns det inget vatten att tillgå. Då ska ventiler i förskolan och i tvättstugan i port 114 bytas ut.