Nyinflyttad

Brf Rektageln 22

Varmt välkomna till Brf Rektangeln 22

Här på föreningswebben är tänkt att du ska finna det mesta om föreningen och ditt kommande boende. På den här sidan finns ett sammandrag av information som erfarenhetsmässigt kan komma till nytta inför flytten till Brf Rektangeln 22.

Nyckelbrickor och porttelefon
I vår förening använder vi oss av nyckelbrickor för att ta oss in i fastigheten. Portarna inne på gården är öppna mellan 06-20 och därefter gäller kod. Besökare använder porttelefon som kopplas via din telefon. Du kan antingen koppla porttelefonen till ett fast nummer eller mobilnummer. Du kan ha maximalt två telefonnummer kopplade till din porttelefon. Det kan både vara ett fast telefonnummer och mobilnummer. Vill du registrera nytt nummer till din porttelefon så använd kontaktformuläret här på hemsidan som går till vår tekniska förvaltare HSB som ombesörjer kodningen. Som nyinflyttad får du tillgång till nyckelbrickorna genom att du ärver brickorna av de tidigare ägarna. Du får en (1) bricka fler än antalet rum i din lägenheten. Två av dem har full behörighet så att du kan ta dig in till källsorteringen, där ditt källarförråd ligger och till tvättstugan. De övriga brickorna går endast till entrédörrarna runt fastigheten. Vill du ha extra brickor ansöker du om detta hos HSB (kostnad 250 kr/st).

Namn på ytterdörren och namntavlorna i porten
Efternamnen används utom i de fall då det finns fler med samma efternamn i samma port. Då tillkommer initialer. I porten kommer namnen upp strax före eller strax efter inflyttning. Ytterdörren kan inte åtgärdas förrän efter tillträdet. Gör en felanmälan om det inte sker vid tillträdet.

Bilförbud och transportvagnar
Vi har ett totalt körförbud på gården. Bara fördelar utom vid in- och utflyttning. Föreningen har ett antal vagnar till förfogande för transporter. Vagnsförrådet ligger på bottenvåningen i port 114. Du kommer in med din nyckelbricka med full behörighet (orange prick på blå bricka eller röd bricka).

Månadsavgiften
Avgiften betalas i förskott och ska vara betald innan den sista i varje månad. SBC, föreningens ekonomiska förvaltare, skickar ut avier en gång per kvartal om du inte har autogiro eller annan digital lösning för betalning. Värt att känna till är att föreningen debiterar den avgift som tillkommer vid försenad betalning. SBC tar även hand om all hantering och frågeställningar runt pantsättning av lägenheterna. Du når SBC på 0771-722 722.

Förvaltning
HSB Stockholm sköter fastigheten. All felanmälan går via HSBs formulär på deras hemsida eller telefon 010-442 11 00. Efter kontorstid är journumret i akuta fall 08-695 00 00. Under kvällar och helger felanmäls enbart akuta fel som exempelvis vattenskador. Observera att det för fel inne i din lägenhet kan tillkomma en kostnad för åtgärder av det som du som bostadsrättshavare ansvarar för.

Sophantering
Redan vid flytten kommer du att märka av föreningens höga ambitionsnivå. I port 106 på -1 tr finns källsorteringen med utrymme för vissa grovsopor. Läs på källsorteringens dörr vad man inte får kasta där utan som måste lämnas till återvinningscentral. På våningsplanen finns sopnedkast och det är en sopsugsanläggning som tar hand om hushållsavfallet. För miljöns skull och för att minska volymen av sopor önskar föreningen att även din lägenhet kommer att betjänas av en matavfallskvarn.

Bredband
Föreningen har avtalat fram snabbt internet med mycket hög tillförlitlighet som ingår i månadsavgiften. 700-1000 Mbits/s i båda riktningarna.

Kabelteve
Föreningen har slutit avtal med Com Hem. Det innebär att medlemmar i föreningen har digital-tv-avgiften för TV Bas ingående i medlemsavgift.

Balkonginglasning
Föreningen har bygglov för inglasning av balkonger samt för att byta ut nederdelen av balkongdörren mot energiglas. Bygglovet är nytt och beslutades 20-06-09 och som gäller i fem år och som är lagakraftvunnet. (diarienummer 2019-17874-575, tidigare 2019-17874-575 och 2013-07719-575). Det gällande bygglovet är likalydande med tidigare bygglov.

Renovera
Många av våra medlemmar vill renovera lägenheten. Kraven vid renovering är höga i jämförelse med många andra föreningar. Skälet är det självklara, fastighetens hållbarhet. Exempelvis får enbart hantverkare med dokumenterad behörighet anlitas. Läs informationen på föreningswebben noga!

Rundvandring
Om du som ny medlem i föreningen vill ha en rundvandring i fastigheten så kan det ordnas via styrelsen. Första torsdagen i månaden 18:00 kan du komma till styrelselokalen i port 114, 1 våning och får där möta en styrelseledamot som kan visa dig runt. Om det inte går den tiden kan du höra av dig till info@rektangeln22.se så återkommer styrelsen med förslag på datum. Skriv tydligt att det gäller rundvandring.

Medlemstimmen
Ta chansen att lära känna både fastighet, föreningen och styrelsen. Rundvandringen är en bra sak när du är nyinflyttad, men den första helgfria torsdagen i varje månad mellan klockan 18-19 är du välkommen på medlemstimmen som hålls i föreningens expedition på Götgatan 114, 1 tr.