Passerkorten dog - vattnet slogs på senare

Natten mellan torsdag och fredag var ju vattnet avstängt för ännu fler magnetventilbyten.
Klockan 04:19 slutade, av någon anledning, de passerkort fungera som rörmokarna fått av AMF Fastigheter för att komma in i våra undercentraler och slå på vattnet igen. Det tog därmed tid att hitta någon från AMF Fastigheter som kunde öppna till dem. 06:30 fick de hjälp och strax därefter sattes vattnet igång igen. Det tar ett tag innan det kommer upp till alla i fastigheten, men senast 06:50 ska det ha varit tillbaka för alla.

Föreningen behöver Dig!

Valberedningen söker engagerade boende i föreningen som är villiga att tillföra sin kompetens och arbeta för föreningens bästa! Det är värdefullt för föreningen att ledamöter i styrelsen tillsätts med kunskaper/bakgrund inom t.ex.
● Ekonomi
● Mark- & fastighetsskötsel
● Juridik
● VVS eller Bygg
● Kommunikation/Information
● Projektledning ● Teknik
● IT

51 magnetventiler borttagna nu

Som ni har märkt har vi annonserat om att vi nu genomför vattenavstängning varje natt mellan torsdag och fredag fyra veckor i rad. Detta för att få bort alla magnetventiler som felaktigt installerats i fastigheten och som skapar, och har skapat, kraftiga missljud framförallt i portarna 100, 128, 124, 122 och 120.

Här kommer en uppdatering om vad som hände natten mellan torsdag och fredag 28-29 januari. Vattnet var ju då avstängt i hela fastigheten mellan 24.00 och 06.00.

Motionsstopp 1 februari

Det börjar nu bli dags för medlemmar i bostadsrättsföreningen att skriva motioner till årets stämma. I enlighet med stadgan ska motioner ha inkommit senast 1 februari för att kunna behandlas på årsstämman. Skicka motioner till info@rektangeln22.se Vi uppskattar om ni skickar i wordformat.

Skriv gärna en tydlig beskrivande rubrik, en brödtext där du förklarar din idé med bakgrund och att motionen avslutas med ett tydligt beslutsförslag – en eller flera att-satser.