Behöver du åtgärda OVK-problem?

Inlagt av Ursula fre, 2022-06-24 11:01

(In English below)

Har du fått ett brev i brevlådan om att du måste åtgärda problem i din lägenhet efter OVK?

Fel i kök:
I våra kök ska det finnas frånluft, antingen genom en passiv spiskåpa med spjällfunktion eller en frånluftsventil. En aktiv spisfläkt eller kolfilterfläkt får aldrig anslutas till ventilationssystemet eftersom dina grannar då får ditt matos i sin lägenhet.

Vill du källsortera matavfall?

Inlagt av Ursula mån, 2022-06-06 09:32

Från och med 1 januari 2023 måste alla fastighetsägare erbjuda alla boende möjligheten att återvinna matavfall. Vi kommer att börja med att tillhandahålla bruna påsar för matavfall som kan lämnas i bruna kärl i källsorteringen (port 106, gatuplan). Du som bor i fastigheten har fått ett nyhetsbrev där vi ställer frågor rörande hur ert hushåll vill sortera matavfall. Svara gärna på den enkäten. Länk finns i nyhetsbrevet. Under hösten kommer varje hushåll att få påshållare, påsar och vaskskrapa som vi erhåller kostnadsfritt från Stockholm stad.

Personlig inloggning till gemensam el

Inlagt av Ursula fre, 2022-06-03 20:17

I dagarna delas ett aktiveringsbrev ut i brevlådan för din personliga inloggning till Techems boendeportal för gemensam el.

I brevet hittar du en aktiveringskod och länken till Techems boendeportal. I portalen skriver du in aktiveringskoden och därefter skapar du ett konto med din privata e-postadress och väljer ett lösenord. Klicka på länken i bekräftelsemailet som kommer och aktivera ditt konto.

Nu kan du logga in där och se din elförbrukning!

Stämman avlöpte fint

Inlagt av Ursula ons, 2022-05-25 07:24

På tisdagen höll föreningen sin årliga stämma. Stämmans presidium bestod av erfarna Gunnar Ljungholm och Bodil Stein sekunderade av röstningssystemets ciceron Freddy Grip. 58 röstande deltog på stämman som både var fysisk och digital.

Årsredovisningen redovisades och godkändes, styrelsen fick enhälligt ansvarsfrihet, ett antal val genomfördes och sju motioner och en proposition behandlades. Besluten gick i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag, med några få kompletteringar.

Följande styrelse är vald för det kommande verksamhetsåret 2022/23:

Glöm inte stämman på tisdag

Inlagt av Ursula lör, 2022-05-21 08:30

Nu är det äntligen dags för årets ordinarie föreningsstämma.
Den sker på tisdag 24 maj 18.00 i Internationella Engelska Gymnasiet på Allhelgonagatan 4.
Lokalen öppnar från 17.00 så kom gärna i god tid. Vi bjuder på lite förfriskningar.
- Vårt röstningssystem Suffra baseras på att du har BankID.
- Ta med legitimation och kom ihåg ditt tresiffriga lägenhetsnummer.
- Ta med fullmakt om du fått en sådan från en granne som du ska företräda.