Arbete i port 100 även i helgen

Ombyggnaden i Folktandvården i port 100 fortsätter enligt tidigare redovisad tidsplan, men nu även med helgarbete kommande helg.

Bilning
Håltagning genom bilning sker vecka 11 - 13, måndag till fredag 7:00 - 10:00. De har ingen möjlighet att börja senare än 07:00 eftersom de måste sluta senast 10:00 då butikerna öppnar.

Övrigt byggarbete
Ombyggnaden i sin helhet håller på 30 januari till 1 juni. I det ingår med all säkerhet mindre borrningsarbete, men mer målnings- och elarbete.

Någon vecka till bilas det i port 100

Vi har nu från styrelsens sida återigen varit i kontakt med AMF Fastigheter. Det är de som gör ombyggnaden i port 100. Vi liksom andra har vädjat till dem att börja bila 8:00 istället för 7:00 och inte hålla på så många timmar i sträck och inte heller varje dag. De svarar med att de har ett väldigt tight schema och absolut inte kan bila efter 10:00 när affärerna öppnar.

Detta är den tidsplan de säger gäller nu:

Valberedningen letar

Valberedningen jobbar nu med att hitta nya ledamöter till styrelsen i vår bostadsrättsförening. Styrelsen arbetar med många typer av frågor och uppgifter, som både handlar om att förvalta fastigheten och utveckla för framtiden.

Är du intresserad av styrelsearbete i alla dess former?
Vill du vara med att påverka din bostadsrättsförening?

Vattenavstängning 22/2 22:30 - 05:00

Ombyggnaden av vattentillförseln fortsätter och återigen måste vattnet stängas av. Denna gång onsdag 22 februari 22:30 till 05:00 nästa morgon.

Vi hoppas att ni har förståelse för att detta behöver göras och att vi försöker, i största möjliga utsträckning, se till att avstängningarna sker nattetid för att därmed åsamka så lite bekymmer som möjligt.

Märk din cykel före 1 mars

Som ni säkert har märkt har antalet cyklar på gården ökat markant trots en cykelrensning för bara knappt tre år sedan. Därför gör vi på samma sätt igen.

Alla boende uppmanas att märka sina cyklar med namn och lägenhetsnummer senast 1 mars. Tex Svensson. Lgh 123. Notera att detta även gäller cyklar i förråd, samt barncyklar och sparkcyklar.